Điện Biên: Dự thảo bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017

Thứ Năm, 12/01/2017, 15:33 (GMT+7)
.

(TN&MT) – Ngày 12/1, UBND tỉnh Điện Biên họp thường kỳ tháng 1/2017, trình 2 dự thảo ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017; và Quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị
Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị

Dự thảo “Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” được soạn thảo dựa trên Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 về việc ban hành “Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên” và căn cứ “Dự thảo Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên” của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Điện Biên đưa ra khung giá tính thuế của 4 nhóm, loại tài nguyên, bao gồm: Khoáng sản kim loại (vàng, bạc, sắt…); Khoáng sản không kim loại (đất, đá các loại, cát xây, than…); Sản phẩm rừng tự nhiên và Nước thiên nhiên.

Nội dung bản dự thảo “quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, trong đó: Khu vực T.P Điện Biên Phủ: đơn giá thuê đất cao nhất là 2%, áp dụng cho đất sử dụng trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung cao; Đất sử dụng cho sản xuất kinh doanh, đơn giá thuê đất là 1% và đất sử dụng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, đơn giá thuê là 0,9%.

Khu vực Huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng, Thị xã Mường Lay: Đất thuê làm thương mại, dịch vụ, tính giá 1,5%; Đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, lĩnh vực khuyến khích đầu tư, đơn giá thuê đất 0,9%; Đất sử dụng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, đơn giá thuê đất là 0,8%.

Khu vực Huyện Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ: có đơn giá thuê đất ở mức là 1,2%, 0,8% và 0,7% lần lượt áp dụng cho đất khu trung tâm thương mại, dịch vụ đầu mối giao thông; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh và đất sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

Ngoài ra, đất thuê sử dụng vào mục đích khai thác tài nguyên khoáng sản không phân biệt vị trí, địa bàn thuê đất, tính đơn giá thuê đất là 1%. Đất sử dụng xây dựng công trình ngầm: có hai trường hợp: trả tiền hàng năm, đơn giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt và trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt. Đối với đất có mặt nước, áp tính một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Điện Biên đã lấy ý kiến tham gia của các sở ban ngành, bổ sung vào dự thảo hoàn chỉnh và sớm ban hành trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nam Hương

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.