Quảng Ngãi: Siết chặt thu thuế trong khai khoáng

Thứ Tư, 14/12/2016, 14:32 (GMT+7)
.

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế nhằm đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý thuế trong lĩnh vực khai khoáng
UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế nhằm đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý thuế trong lĩnh vực khai khoáng

Cụ thể, quy chế này quy định về mục đích, đối tượng, nguyên tắc và hình thức phối hợp trao đổi thông tin giữa Cục Thuế tỉnh với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của việc ban hành quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp các cấp, các ngành trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý thuế, các luật có liên quan và chính sách pháp luật về thuế hiện hành; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào ngân sách Nhà nước.

Xử lý, thu hồi các khoản nợ đọng tiền thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền thuế trốn lậu và cố tình không chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tin và ảnh: Võ Hà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.