Quảng Ngãi: Cấp phép cho làng hành nghề khai khoáng

Thứ Hai, 26/12/2016, 10:10 (GMT+7)
.

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn thống nhất giao cho UBND thành phố Quảng Ngãi khoanh định lại vị trí 2 bãi cát, sạn tại thôn An Đạo và thôn An Lộc, xã Tịnh Long (diện tích nhỏ hơn 1 ha/vị trí) để tổ chức quản lý, cấp phép khai thác bằng phương pháp thủ công.

Chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi phải có trách nhiệm hướng dẫn người dân sống dọc sông Trà Khúc từ trước đến nay có hành nghề khai thác cát, sạn bằng phương pháp th​ủ công thành lập Tổ (đội) sản xuất hoặc hợp tác xã để làm cơ sở cho việc xem xét, cấp phép khai thác cát, sạn theo quy định.

Thực hiện việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước khi cấp giấy phép khai thác theo đúng quy định của Luật Khoáng sản; Quyết định việc thu và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước; Quản lý chặt chẽ nguồn thu, quá trình hoạt động khai thác và tự chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự xã hội, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân sống trong khu vực.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, cấp phép của UBND thành phố Quảng Ngãi theo đúng quy định.

 Tin & ảnh: Võ Hà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.