Phát triển hoạt động khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Thứ Sáu, 23/12/2016, 13:07 (GMT+7)
.

(TN&MT) – Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Liên minh Khoáng sản tổ chức Tọa đàm “Chủ trương, chính sách Khoáng sản sau 05 năm thực hiện và định hướng thời kỳ tới”. Tọa đàm đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Cao Đức Phát - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cũng như hoạt động khoáng sản ở nước ta đã có những chuyển biến rõ nét; tình trạng cấp phép tràn lan cơ bản được khắc phục; ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đã chuyển dần từ phát triển theo bề rộng sang phát triển theo chiều sâu; quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã đi vào thực tế cuộc sống.

Nhìn chung, cơ chế chính sách đủ mạnh để hoạt động khoáng sản phát triển với việc cụ thể hóa theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản được tăng cường. Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản dưới Luật được các cấp triển khai đầy đủ, đồng bộ, thường xuyên và liên tục với nhiều hình thức khác nhau.

Ông Cao Đức Phát - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm
Ông Cao Đức Phát - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm

Về kết quả thực hiện những mục tiêu trong Nghị quyết 02-NQ/TW, ông Vũ Mạnh Hùng – Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương cho biết, sau 5 năm thực hiện đã triển khai thi công toàn diện các đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản với tổng số vốn đã thực hiện gần 1.500 tỷ đồng. Bộ TN&MT đã chủ động xây dựng Đề án nâng cao năng lực thiết bị cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thiết bị công nghệ được đổi mới có độ chính xác cao đáp ứng yêu cầu về độ sâu điều tra, đánh giá và độ chính xác trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản.

Đặc biệt, mục tiêu nâng tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục tăng; đã hình thành một số ngành công nghiệp khai thác, chế biến sâu như: lọc, hóa dầu, sắt thep, đồng, chì – kẽm, phân bón, hóa chất, chế biến kim loại quý hiếm. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản được các bộ ngành liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện đồng bộ, thường xuyên và liên tục.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, qua đánh giá, thống kê cho thấy hiện nay nhiều loại tài nguyên khoáng sản là vật liệu không thể thiếu của ngành xây dựng trong nước nhưng sản lượng xuất khẩu hàng năm tương đối cao nên khi thực hiện xóa bỏ thuế xuất khẩu theo các cam kết quốc tế sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong nước. Mặt khác, những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới có tác động nhất định đến hoạt động xuất, nhập khẩu ở nước ta.

Trước thực tế đó, định hướng phát triển về khoáng sản và công nghiệp khai khoáng thời kỳ tới sẽ tiếp tục quán triệt theo mục tiêu của Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Để thực hiện, cần triển khai các chính sách khuyến khích phát triển hoạt động khoáng sản và công nghiệp khai khoáng thông qua mở rộng quyền lợi cụ thể để huy động nguồn vốn xã hội hóa; khuyến khích khai thác tiết kiệm, hiệu quả, kinh tế, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; hạn chế tối đa hoặc dừng khai thác những loại khoáng sản khai thác chưa cho hiệu quả.

Ngoài ra, phải kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước thông qua tăng cường nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước về thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, HTX và phát triển hợp tác quốc tế trong hoạt động khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Tin & ảnh: Tuyết Chinh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.