Chú trọng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong năm 2017

Thứ Hai, 26/12/2016, 20:40 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Chiều 26/12, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Bộ TN&MT  Nguyễn Linh Ngọc đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đối với ngành địa chất và khoáng sản, năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Do đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ ngay từ đầu năm để tổ chức thực hiện. Nhờ đó, về cơ bản, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Tổng cục đã đạt được các mục tiêu và tiến độ đề ra.

Kết quả nổi bật là công tác xây dựng văn bản QPPL được triển khai đúng kế hoạch; các dự thảo văn bản đạt chất lượng và trình đúng tiến độ, không nợ đọng.

Các thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản cũng có  nhiều chuyển biến và cải thiện đáng kể với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Đặc biệt, đã hoàn thành điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp phép hoạt động khoáng sản.

Cũng từ việc cải thiện thủ tục hành chính, các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục đã chủ động đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản. Nhờ đó, đã giải quyết được nhiều hồ sơ tồn đọng từ những năm trước do vướng mắc về các vấn đề pháp lý. Đến 31/12/2016, cơ bản các hồ sơ đủ điều kiện cấp phép được Tổng cục thẩm định, trình Bộ ký giấy phép đúng hạn, đạt chất lượng, không có hồ sơ tồn đọng.

Trong năm 2016, triển khai năm thanh tra của Bộ TNMt trên mọi lĩnh vực quản lý, tổng cục cũng đã đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường phối hợp với địa phương, chủ động nắm bắt các thông tin lĩnh vực địa chất, khoáng sản để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực thi pháp luật địa chất khoáng sản tại tuyến cơ sở.

Về công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước tiếp tục đạt kết quả đáng kể. Tổng cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác nhận trữ lượng, giá tính thuế tài nguyên để công tác tính tiền cấp quyền triển khai đúng tiến độ và quy định. Đây cũng là tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, huy động nguồn lực, đặc biệt là vốn góp của các tổ chức, cá nhân trong điều tra, đánh giá khoáng sản…

Bên cạnh những thành tích đạt được, Tổng cục địa chất khoáng sản cũng thẳng thắn nhìn vào những yếu điểm còn tồn tại, chưa giải quyết được trong hoạt động quản lý ngành. Đó là, đến thời điểm hiện tại, Tổng cục vẫn chưa triển khai được công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ theo kế hoạch. Nguyên nhân cơ bản là do quy định về số lượng đơn vị tối thiểu tham gia đấu giá; về vốn chủ sở hữu đã được giải quyết tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Với nguồn nhân lực giành cho thanh tra ngành quá ít cộng thêm thiếu kinh phí nên Tổng cục cũng chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ 01 lần/01 năm đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ. Đây cũng là một phần  nguyên nhân làm cho vấn đề khai thác khoáng sản trái phép tại nhiều địa phương vẫn chưa chấm dứt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đánh giá cao kết quả đạt được trong năm qua và yêu cầu trong năm 2017, Tổng cục cần tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, trong đó cần triển khai nhiệm vụ, đánh giá tác động của các chính sách, quy định của Luật khoáng sản năm 2010 sau 05 năm thực hiện.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện việc cấp phép hoạt động khoáng sản đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thông qua thực hiện tốt kế hoạch năm 2017 được Bộ trưởng phê duyệt; đẩy mạnh thực hiện hình thức giám sát gián tiếp thông qua triển khai Sổ giám sát hoạt động thăm dò/khai thác.

 Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản gồm cả phần đất liền và trên biển, điều tra môi trường địa chất và tai biến địa chất….

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương cho rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, Tổng cục sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tổng cục với các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp giữa Tổng cục với Sở TN&MT các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Thường xuyên rà soát, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ và xác định công việc trọng tâm cần giải quyết hàng tuần, tháng, quý.

Bên cạnh đó tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản thông qua áp dụng Sổ giám sát thăm dò/khai thác khoáng sản; tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trước các tỉnh; chủ động nắm bắt thông tin quản lý nhà nước về khoáng sản từ các phương tiện thông tin, tổ chức, cá nhân…

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐC&KS Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho 3 tập thể thuộc Tổng cục.

Phạm Thu Hà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.