Quảng Ngãi: Quyết "khai tử" đối với tàu cá xâm phạm vùng biển các nước khác

Thứ Hai, 25/07/2016, 13:48 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng với các sở ngành, địa phương liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách không để tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm trái phép vùng biển các nước khai thác hải sản theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tước giấy phép khai thác thủy sản có thời hạn, xóa tên các tàu vi phạm ra khỏi danh sách tàu cá tham gia trên các vùng biển xa đối với tàu cá xâm phạm vùng biển các nước khác.
Tước giấy phép khai thác thủy sản có thời hạn, xóa tên các tàu vi phạm ra khỏi danh sách tàu cá tham gia trên các vùng biển xa đối với tàu cá xâm phạm vùng biển các nước khác.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chỉ đạo các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các chủ nậu thủy sản, chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân trong tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy​ định của pháp luật như: Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982; Luật Biển năm 2012; Nghị định số 33/2010/NĐ-CP; Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ,… và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; công tác tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng để ngư dân hiểu và tự giác chấp hành.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường thực hiện tốt các nhiệm vụ như rà soát, thống kê, nắm chắc các đối tượng thường xuyên đưa tàu đi khai thác trái phép vùng biển các nước, nhất là các chủ nậu để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm trái phép vùng biển nước khác; yêu cầu các chủ nậu cam kết không đầu tư đóng tàu để đi khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài và không thu mua sản phẩm thủy sản khai thác trái phép; đồng thời vận dụng các quy định của pháp luật xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, môi giới.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên biển, kiểm soát chặt chẽ khi tàu xuất bến; có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu những tàu có dấu hiệu đưa tàu đi khai thác trái phép vùng biển các nước. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành trong hoạt động thủy sản, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các chủ nậu thu mua các loại thủy sản thuộc danh mục quý hiếm.

Chủ tịch tỉnh đặc biệt quan tâm, cần có những biện pháp chế tài để xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá từ nước ngoài trở về, kể cả những trường hợp đã bị nước ngoài xử lý; xử lý cả chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên; không cho hành nghề có thời hạn những thuyền trưởng đã vi phạm. Tước giấy phép khai thác thủy sản có thời hạn, xóa tên các tàu vi phạm ra khỏi danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên khai thác hải sản trên các vùng biển xa; không cấp giấy phép đóng mới đối với những chủ tàu có tàu bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu do xâm phạm trái phép vùng biển nước khác.

Mặc khác, bắt buộc các tàu cá làm nghề lặn phải gắn thiết bị giám sát hành trình; kiên quyết không hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ khác của nhà nước đối với những tàu cố tình vi phạm; Đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm đối với các chủ nậu vựa cố tình tiếp tay để ngư dân xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép và thu mua sản phẩm thủy sản khai thác trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng nhấn mạnh, yêu cầu Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Kiểm tra, rà soát kỹ từng trường hợp, trường hợp không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, kiên quyết không xem xét đề nghị hỗ trợ; kiên quyết loại khỏi danh sách tàu cá tham gia trên các vùng biển xa đối với tàu cá xâm phạm vùng biển các nước, tạo sự công bằng để khích lệ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ chủ quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Tin & ảnh: Võ Hà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.