Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương chính thức hoạt động ngày 1/4

Thứ Năm, 12/03/2015, 15:23 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) các cấp. Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/2015.

VP ĐKQSDĐ Bình Dương
Hoạt động đăng ký QSDĐ ở Bình Dương 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, từ năm 2006 – 2007, Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh Bình Dương và 09 Văn phòng đăng ký QSDĐ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Văn phòng đăng ký các cấp) được thành lập đồng loạt, riêng có 02 Văn phòng đăng ký cấp huyện mới tách và đi vào hoạt động tháng 4/2014 là Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên, đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Công tác cấp Giấy chứng nhận trên toàn tỉnh Bình Dương đã hoàn thành đạt tỷ lệ 99,01% trên tổng diện tích cần cấp…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập do sự phối hợp hoạt động trong hệ thống Văn phòng đăng ký giữa cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố thiếu chặt chẽ; vai trò tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh đối với Văn phòng đăng ký cấp huyện, thị, thành phố trong quá trình thực thi nhiệm vụ thiếu hiệu lực, hiệu quả; sự phối hợp với nhau giữa các Văn phòng đăng ký các huyện, thị, thành phố chưa tốt; việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai còn nhiều bất cập, quy trình thực hiện tại Văn phòng đăng ký các cấp chưa thống nhất, thời gian thực hiện chưa đảm bảo theo quy định.

 

Tin & ảnh: Tường Tú

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.