Bộ TN&MT: Sẽ sớm khắc phục tồn tại trong quản lý khoáng sản

Thứ Năm, 12/03/2015, 14:03 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Ngày 11/3, Thứ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Thế Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ - Trưởng đoàn Thanh tra cho biết: Từ năm 2009 đến năm 2013, đặc biệt ngay sau khi Luật Khoáng sản năm 2010 được ban hành, Bộ TNMT với chức năng, nhiệm vụ  quản lý nhà nước về khoáng sản đã tích cực tham mưu, đề xuất, chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều VBQPPL, quy trình, quy chuẩn, góp phần hoàn thiệu hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản .

Thứ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo cuộc họp

Công tác ban hành chiến lược, quy hoạch thuộc nhiệm vụ của Bộ TNMT đã đạt được kết quả nhất định; tham mưu kịp thời cho Chính phủ chỉ đạo việc tận thu khoáng sản tại những dự án, công trình quan trọng quốc gia, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; đã tích cực  triển khai công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thông qua các Đề án.

Công tác thanh tra, kiểm tra được Bộ chú trọng quan tâm. Số lượng, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra được tăng lên rõ rệt. Kết quả thanh tra đã chỉ ra được những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương; chấn chỉnh và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tại các Sở Tài nguyên và Môi trường; đánh giá được việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; kiến nghị xử lý những tổ chức, cá nhân cas sai phạm; Kể từ năm 1993, khi có Thông tư liên tịch số 96/TT – LB ngày 25/11/1993 đến nay quy định về chế độ hoàn vốn tìm kiếm thăm dò đã thu được 580,5 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước …

Ngoài những mặt tích cực nêu trên, qua thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Tiến độ ban hành VBQPPL, văn bản hướng dẫn còn chậm, đến thời điểm thanh tra còn tồn đọng nhiều văn bản chưa xây dựng, ban hành so với kế hoạch phê duyệt; Hoạt động khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động cấp phép, nguồn thu tiền cấp quyền, phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương;

Trong công tác điều tra cơ bản địa chất, thăm dò đánh giá trữ lượng về khoáng sản theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg còn hạn chế, trong đó có nguyên nhân thiếu vốn, phân bổ ngân sách chưa phù hợp dẫn đến tỷ lệ công việc hoàn thành so với nhiệm vụ điều tra cơ bản được giao chiếm tỷ lệ thấp mới đạt được 35% khối lượng công việc; Công tác thanh tra, kiểm tra ngoài kết quả xử lý hành chính chưa thực hiện tốt công tác đề xuất kiến nghị xử lý, thực hiện xử lý theo Kết luận thanh tra, kiểm tra…

Ông Lê Thế Chiến – Trưởng đoàn Thanh tra đọc Kết luận Thanh tra

Căn cứ kết quả thanh tra, đánh giá mức độ tồn tại, khuyết điểm và những tác động ảnh hưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện những nội dung chủ yếu là: Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tổ chức triệt để  hơn việc thực hiện Nghị quyết số 103 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện đầy đủ nội dung  Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự trong quản lý khoáng sản; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý khoáng sản đối với các Sở, ban, ngành có liên quan theo thẩm quyền; Báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn bất cập, khó  thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản 2010…

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận Thanh tra, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng: Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ  đã đánh giá khái quát bức tranh quản lý về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung kết luận đã chỉ ra được những bất cập, tồn tại trong quản lý nhà nước về khoáng sản cần sớm khắc phục là xác đáng, thấu tình đạt lý.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Bộ TNMT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt khắc phục tồn tại và  giao cho Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm theo dõi các đơn vị chịu trách nhiệm về những vấn đề đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Dự kiến đến tháng 5/2015, Bộ TNMT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả ban đầu thực hiện khắc phục tồn tại nêu trên.

Quảng Minh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.