11 quy trình vận hành liên hồ chứa: An dân trong mùa lũ

Thứ Tư, 18/02/2015, 20:51 (GMT+7)
.
 
(TN&MT) – Năm 2014, Bộ TN&MT hoàn thành việc xây dựng 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn, quan trọng và đưa vào vận hành trong mùa lũ theo chỉ đạo của Chính phủ đã phần nào khiến người dân an tâm hơn mỗi khi mùa lũ đến.
 
Theo quy định, có 61 hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải phải xây dựng Quy trình và vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa. Đến nay, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông và đưa vào vận hành ngay trong mùa lũ năm 2014, bao gồm: 6 quy trình vận hành liên hồ chứa được ban hành mới (gồm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và sông Đồng Nai); 5 quy trình vận hành liên hồ chứa được điều chỉnh, bổ sung các quy định vận hành trong mùa lũ (gồm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba, sông Sê San và sông Srêpôk). Riêng đối với các lưu vực sông Ba, sông Sê San và sông Srêpôk, quy trình vận hành liên hồ chứa bao gồm cả mùa lũ và mùa cạn.
 
 
Việc Bộ TN&MT ban hành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn khiến người dân an tâm hơn mỗi khi mùa lũ về 
 
Cơ sở pháp lý quan trọng  để “cắt lũ” hạ du
 
Theo Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy: Về nguyên tắc, trong mùa lũ, cơ chế vận hành chung của tất cả các hồ chứa thủy điện, thủy lợi dù lớn hay nhỏ là khi hồ chứa đầy, chưa đạt đến mực nước dâng bình thường thì các hồ chứa nước, nghĩa là lưu lượng xả xuống hạ du nhỏ hơn lưu lượng lũ về. Giai đoạn này, các hồ đang giảm lưu lượng lũ về hạ du hay còn gọi là cắt, giảm lũ. Trước đây, sau mỗi trận lũ, mỗi đợt hồ thủy điện xả lũ, các chuyên gia về tài nguyên nước lại tổ chức họp, bàn giải pháp cứu lũ cho dân. Giờ đây, những “lỗ hổng” trong xả lũ đã được xem xét kỹ lưỡng và bổ sung vào 11 quy trình. Và nỗi lo lắng đã giảm, áp lực cũng vì thế mà không còn đè nặng lên vai nhà quản lý như trước nữa.
 
Việc ban hành kịp thời 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông trong mùa lũ hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm sử dụng tổng hợp nguồn nước và phòng chống tác hại do nước gây ra. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cụ thể hóa yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn nước trên các lưu vực sông, đồng thời đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là chủ quản lý, vận hành các hồ và trách nhiệm của các địa phương trong việc phối hợp vận hành, điều tiết các hồ với công tác phòng, chống lũ và cấp nước, bảo đảm yêu cầu sử dụng nguồn nước ở dưới hạ du của lưu vực sông. Và nguyên tắc ưu tiên hàng đầu được đưa ra là giảm lũ trong mùa lũ và điều tiết nước trong mùa cạn cho hạ du.
 
Đồng thuận từ địa phương, cơ sở
 
Để triển khai thực hiện các quy trình vận hành liên hồ chứa khi có hiệu lực và nhằm đưa các quy định của Quy trình vào thực tế cuộc sống có hiệu quả, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ TN&MT đã tổ chức các Hội nghị công bố, quán triệt, hướng dẫn việc thực hiện các quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm áp dụng kịp thời ngay trong đầu mùa lũ năm 2014 trên các lưu vực sông. Qua đó, các địa phương đã nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của Quy trình vận hành liên hồ chứa và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, các địa phương trong lưu vực và các đơn vị quản lý, vận hành hồ. Đặc biệt là trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh trong việc điều hành các hồ chứa tham gia cắt, giảm lũ cho hạ du.
 
Việc thông báo vận hành các hồ, từ khi bắt đầu thực hiện vận hành giảm lũ cho hạ du (hạ mực nước hồ để đón lũ) đến khi kết thúc một chu kỳ vận hành (đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ) được quy định chặt chẽ, giao trách nhiệm cụ thể. Chẳng hạn như: Khi ra lệnh vận hành, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh phải thông báo ít nhất trước 4 giờ tính đến thời điểm bắt đầu vận hành tới người dân.
 
“Nguyên tắc quan trọng, xuyên suốt là phải bảo đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở dưới hạ du. Việc xả nước chỉ được thực hiện khi lũ dưới hạ du còn nhỏ, thường là chưa đạt đến báo động I, một số lưu vực sông cho phép đến báo động II. Khi đạt các ngưỡng lũ quy định đó, thì phải vận hành với lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về hồ nghĩa là không làm tăng lũ cho hạ du” – ông Hoàng Văn Bẩy nhấn mạnh.
 
Một mùa xuân mới đang đến, hy vọng những quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông sẽ góp phần vào việc phòng, chống lũ và giữ gìn giọt nước mùa xuân để người dân hạ du không còn phải chịu cảnh lũ hoành hành và “khát” nước mỗi khi hạ về.
 
Minh Trang
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.