Yên Bái đẩy mạnh kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thứ Sáu, 16/01/2015, 12:40 (GMT+7)
.
 
(TN&MT) – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái, ông Tạ Văn Long vừa quán triệt đến lãnh đạo Sở TN&MT cùng các sở ngành, quận, huyện việc triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
 
Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái đã quán triệt các nội dung về công tác thống kê, kiểm kê đất đai  theo Luật Đất đai; Cụ thể như: Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ TN&MT; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TN&MT; đặc biệt là công bố Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Tư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tỉnh Yên Bái.
 
 
Yên Bái sẽ đẩy mạnh quản lý đất rừng
 
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Tạ Văn Long yêu cầu Sở TN&MT cùng các sở ngành phải xác định công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng do đó cần bám sát Kế hoạch số 155/KH-UBND tỉnh, trong đó tập trung một số nội dung sau:

Sở TN&MT sớm triển khai các phương án, nội dung kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, trong đó quan tâm đến việc tập huấn nhất là những nội dung mới, những nội dung có sự thay đổi về hệ thống biểu mẫu để tạo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn Tỉnh như: Tham mưu để lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện công tác đặt hàng, giao nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; chỉ đạo nghiệm thu kết quả theo đúng quy định.

Khi triển khai thực hiện phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế để làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016 – 2020.
 
Trong đó cần chú trọng các vấn đề: Thứ nhất, kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước để xác định rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình trong 5 năm qua; diện tích đất trồng lúa đã chuyển mục đích trái pháp luật để đánh giá và đề xuất biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;
 
Thứ hai, kiểm kê hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng để xác định rõ diện tích đất đang quản lý, sử dụng; hình thức sử dụng đất (tình hình chuyển sang thuê đất); diện tích đang cho thuê mượn; diện tích đã chuyển giao cho địa phương; diện tích chưa sử dụng; diện tích sử dụng không đúng mục đích, diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 
Thứ ba, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó xác định: Diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê; diện tích đất xây dựng hạ tầng; diện tích để chuyển nhượng, cho thuê sử dụng; diện tích đã chuyển nhượng, đã cho thuê; tỷ lệ lấp đầy; diện tích chưa đưa vào sử dụng; Và thứ tư, kiểm kê đất của tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất không thu tiền chưa chuyển sang thuê đất.
 
Ngoài ra, đối với đất đất quốc phòng, an ninh: UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Đề nghị Sở TN&MT phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để tổng hợp kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
 
Về thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu: Thời điểm kiểm kê đất đai thực hiện thống nhất trên cả nước tính đến hết ngày 31/12/2014. Thời hạn hoàn thành: cấp xã trước ngày 01/6/2015; cấp huyện trước ngày 15/7/2015; cấp tỉnh trước ngày 01/9/2015 và cấp vùng kinh tế và cả nước hoàn thành trước ngày 01/11/2015; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần sớm phản ánh để kịp thời tháo gỡ nhằm đảm bảo thời gian theo đúng quy định.
 
Bài & ảnh: Hải Ngọc – Lê Bắc
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.