Nghệ An: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt gần 90%

Thứ Bảy, 17/01/2015, 14:30 (GMT+7)
.
(TN&MT) - Chiều ngày 16/1, Sở Tài nguyên & Môi trường Nghệ An đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác TN&MT năm 2014. Trong năm qua, ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt gần 90% so với diện tích phải cấp.
 
Năm 2014, ngành Tài nguyên môi trường đã vượt qua những khó khăn thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và rà soát các loại quy hoạch ngành và lĩnh vực, chỉ đạo thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), thống kê, kiểm kê đất đai làm cơ sở cho quản lý và đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An được quan tâm thực hiện.
 
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Nghệ An đạt gần 90%, vượt chỉ tiêu Bộ TN&MT giao
 
Công tác thẩm định, cấp phép về đất đai, tài nguyên nước, môi trường, khoáng sản, đo đạc bản đồ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Về  công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, tính đến nay đã cấp thêm được 28.573 GCN với diện tích gần 16.000 ha, nâng kết quả cấp GCN lần đầu toàn tỉnh lên 1.344.697 GCN với tổng diện tích cấp được trên 925.000 ha, bình quân toàn tỉnh đạt gần 90% so với tổng diện tích phải cấp, vượt chỉ tiêu của Bộ TN&MT. Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Sở TN&MT đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác dồn điền đổi thửa. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiến hành chuyển đổi ruộng đất cho 300/213 xã theo kế hoạch giao, vượt chỉ tiêu 87 xã so với kế hoạch năm 2014; triển khai được 28 cánh đồng mẫu lớn.
 
Với những kết quả đạt được, Sở TN&MT Nghệ An đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Sở TN&MT; được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho tập thể Sở TN&MT vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác – dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2014.
 
Đình Tiệp
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.