TP.HCM: Tập huấn Nghị định 01/2017 về sửa đổi, bổ sung chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 TP.HCM: Tập huấn Nghị định 01/2017 về sửa đổi, bổ sung chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013
12:02 | 20/02/2017
(TN&MT) - Ngày 20/2, UBND TP.HCM đã phối hợp với Tổng Cục quản lý đất đai (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 01/2017/ NĐ – CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.
.
.
.
.
.
.
.
.
.