Nghệ An: Buông lỏng quản lý các dự án đầu tư xây dựng đô thị? Nghệ An: Buông lỏng quản lý các dự án đầu tư xây dựng đô thị?
09:51 | 20/11/2017
(TN&MT) - Bớt xén không gian sinh hoạt cộng đồng, xây dựng sai so với giấp phép đã được phê duyệt thẩm định… là thực trạng mà các dự án đầu tư đô thị trên địa bàn Nghệ An hiện nay đang tồn tại. Vấn đề này ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự đô thị, lợi ích của cộng đồng khiến dư luận bức xúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.