Quảng Ngãi: Gần 17.000 ha ứng dịch vụ môi trường rừng Quảng Ngãi: Gần 17.000 ha ứng dịch vụ môi trường rừng
16:43 | 26/03/2017
​(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có Quyết định số 225/QĐ-UBND phê duyệt với tổng diện tích gần 17.000 ha diện tích rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.