Quảng Nam: Nhức nhối nạn Quảng Nam: Nhức nhối nạn "cát tặc" trên sông Yên
17:30 | 14/01/2017
(TN&MT) - Hiện vẫn tồn tại một số đối tượng cát tặc hoạt động lén lút giữa đêm khuya, đồng thời chọn vị trí giáp ranh giữa 2 địa phương Đại Lộc và Điện Bàn để hoạt động nhằm dễ dàng thoát nạn khi bị 1 trong 2 nơi truy quét.
.
.
.
.
.
.
.
.
.