Thực hiện nghiêm quy định hành lang bảo vệ bờ biển

Thứ Ba, 02/08/2016, 11:25 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, riêng quy định tại Khoản 1 Điều 79  được áp dụng từ thời điểm Luật được công bố là một trong những chế định quan trọng, lần đầu tiên được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đó là quy định về hành lang bảo vệ bờ biển, một vùng đất nhạy cảm đối với hệ sinh thai, môi trường biển.

Các địa phương có biển cần nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ảnh: MH
Các địa phương có biển cần nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Ảnh: MH

Dừng ngay các hoạt động xây dựng, khai thác

Theo quy định của Luật, hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (Khoản 1 Điều 23).

Chính vì mức độ nhạy cảm của khu vực hành lang bảo vệ bờ biển, tại Khoản 1 Điều 79 của Luật quy định, kể từ thời điểm Luật này được công bố (tức là ngày 8/7/2015), các địa phương ven biển phải giữ nguyên hiện trạng, không được phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100 m tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển xác định theo hướng dẫn của Bộ TN&MT cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập theo quy định của Luật này, trừ  3 trường hợp sau: Xây dựng mới công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; Xây dựng mới công trình theo dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư; Xây dựng công trình theo dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc xây dựng công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trước thời điểm Luật này được công bố.

Để  thực hiện nghiêm việc quản lý và bảo vệ hành lang biển, ngày 27/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Chỉ thị nêu rõ việc khai thác và bảo vệ khu vực ven biển có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng quốc gia, vì vậy, công tác quản lý quy hoạch khu vực ven biển, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý đất đai dự án ven biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương. Trong Chỉ thị yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển thực hiện một số nhiệm vụ như: rà soát, điều chỉnh các dự án ven biển trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của địa phương; kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng; đảm bảo quỹ đất bố trí khu dịch vụ công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm công cộng phục vụ dân cư và khách du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực bảo tồn, phòng hộ…

Địa phương có biển cần nghiêm túc thực hiện

 Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, để thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 79, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển cần nhanh chóng triển khai áp dụng các quy định, yêu cầu nêu trên, đặc biệt trong quá trình xem xét, điều chỉnh, triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) và các quy hoạch khác có liên quan đến khu vực ven biển của địa phương; khi xem xét, phê duyệt, điều chỉnh các dự án ven biển, nhất là các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thiết lập, quản lý và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại thời điểm này, một số địa phương đã nghiêm túc triển khai Khoản 1, Điều 79 trong Luật như tại Kiên Giang, Phú Quốc với việc ra văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; Ban Quản lý Khu kinh tế ven biển; UBND các huyện, thị, thành phố ven biển, đảo thực hiện nghiêm việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển rà soát, báo cáo việc quản lý, sử dụng hành lang bờ biển; số lượng cụ thể các công trình, dự án của các tổ chức doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng và đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng của các dự án này khi áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo… Song nhìn chung, UBND các địa phương có biển chưa thực hiện nghiêm quy định tại Khoản 1, Điều 79 trong Luật, chưa thực hiện công tác rà soát và báo cáo hiện trạng cũng như thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch khu vực nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển.

 Để hướng dẫn địa phương thực hiện nghiêm hoạt động bảo vệ hành lang biển, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển sẽ hạn chế như: Khai thác nước dưới đất chỉ được tiến hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi không có nguồn nước nào khác để khai thác; Việc khai hoang, lấn biển, thăm dò khoáng sản, dầu khí chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng;  Việc cải tạo công trình đã xây dựng chỉ được thực hiện nếu không làm thay đổi mục đích sử dụng, quy mô, kết cấu, độ sâu, chiều cao của công trình hoặc việc cải tạo có tác động tốt hơn đối với hành lang bảo vệ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái chỉ được tiến hành khi có giải pháp bảo đảm không ảnh hưởng đến yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Hiện nay, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật xác định vị trí đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về biển, hải đảo; trước hết, phục vụ thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 79, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Minh Thư

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.