Hà Nội kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thứ Ba, 14/11/2017, 13:18 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 7786/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Quyết định nêu rõ, kiểm tra hoạt động kinh doanh LPG của các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng; Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 4/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.


UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng Kế hoạch kiểm tra; chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên địa bàn TP theo Kế hoạch đã xây dựng; phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện; bố trí phương tiện phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành.

Thủ trưởng các Sở, ngành có cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành TP bố trí thời gian để cán bộ tham gia đầy đủ chương trình công tác của Đoàn kiểm tra liên ngành TP; phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành TP xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Kinh tế đô thị

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.