Chi hội Vật liệu Xây dựng miền Trung - Tây Nguyên đi vào hoạt động

Thứ Bảy, 17/01/2015, 22:00 (GMT+7)
.
 
(TN&MT) - Ngày 17/1, tại TP. Đà Nẵng, Chi hội Vật liệu Xây dựng miền Trung - Tây Nguyên tiến hành đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội có nhiều vị lãnh đạo là cán bộ chủ chốt trong ngành xây dựng trong nhiều năm qua cùng 125 hội viên trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.
 
Ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Chi hội Vật liệu Xây dựng miền Trung - Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, một Hội nghề nghiệp hoạt động tự nguyện phi lợi nhuận với mục tiêu liên kết hợp tác giữa các hội viên; bảo vệ quyền lợi hội viên khi bị xâm phạm nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế; giúp đỡ tư vấn các hội viên trong đầu tư, đổi mới công nghệ; xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước và là cầu nối với các doanh nghiệp khác có liên quan trong mọi hoạt động của quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đóng góp phản biện, giám định xã hội các vấn đề trước mắt và lâu dài liên quan đến phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam.
 
Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam vinh danh các nhà tài trợ vàng Đại hội lần 1 Chi hội Vật liệu Xây dựng miền Trung - Tây Nguyên
 
Đại hội đã thông qua báo cáo chương trình hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2019; Quy chế hoạt động của Chi hội. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Chi hội. Ông Trần Xuân Đính - Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Chi hội Vật liệu Xây dựng miền Trung - Tây Nguyên.
 
Tin và ảnh: Nhóm PV Đà Nẵng
 
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.