Huyện Chương Mỹ, Hà Nội: "Phòng TN&MT, Thanh tra huyện không đánh giá đúng hồ sơ"

Thứ Hai, 04/12/2017, 09:00 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Phó chủ tịch UBNDTP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký kết luận nội dung đối với việc tố cáo số 86/KL – UBND đối với ông Hoàng Đức Trường, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ về việc lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham nhũng làm thủ tục gian dối, bất hợp pháp để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhằm chiếm đoạt diện tích 465m2 đất ao của thôn Trại Trung.

Theo như kết quả xác minh, văn bản của UBND TP có khẳng định: Hồ sơ, tài liệu thu thập được trong quá trinh xác minh cho thấy UBND xã Hoàng Diệu (UBND xã) giao khoán thầu đất ao tại thôn Trại Trung cho ông Trường là có thật (thể hiện tại Biên bản giao đất khoán thầu ngày 30/11/1994 và Báo cáo trả lời đơn ngày 22/10/1999 của UBND xã do ông Trường – Chủ tịch UBND xã ký). Việc ông Trường tự ý kê khai về nguồn gốc sử dụng đất trong Đơn xin cấp GCNQSDĐ ao năm 2009 và ký Báo cáo trả lời đơn của công dân ngày 22/10/1999, trong đó xác định diện tích đất ao do gia đình ông đang sử dụng tại thôn Trại Trung có nguồn gốc do UBND xã giao trái thẩm quyền từ năm 1993 là không đúng với hồ sơ giao khoán thầu và thực tế sử dụng đất.

Ông Hoàng Đức Trường, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ
Ông Hoàng Đức Trường, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ

Mặt khác, việc UBND xã Hoàng Diệu, Hội đồng đăng ký đất đai xã Hoàng Diệu (ông Trường là thành viên Hội đồng) xác định diện tích 388m2 đất ao của gia đình ông Trường thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền, có thu tiền để xác nhận đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, dẫn đến việc UBND huyện Chương Mỹ cấp GCNQSDĐ seri số AB 440425, số vào sổ 02122, diện tích theo hiện trạng sử dụng là 388m2,loại đất ao, thời hạn là 20 năm cho hộ gia đình ông Hoàng Đức Trường là không đúng quy định của pháp luật về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, việc UBND huyện Chương Mỹ căn cứ GCNQSDĐ ao cấp trái quy định của pháp luật và Đơn xin chuyễn mục đích sử dụng đất của ông Trường, cho phép ông Trường được chuyển mục đích sử dụng từ đất ao thành đất vườn; trên cơ sở đó cấp GCNQSDĐ trồng cây lâu năm cho ông Trường là chưa thực hiện đúng trinh tự, thủ túc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 133 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Không những thế, quá trình giải quyết tố cáo của công dân, Phòng TN&MT, Thanh tra huyện Chương Mỹ đã không đánh giá đúng hồ sơ tài liệu, xác định việc cấp GCNQSDĐ ao đối với ông Trường là đúng quy định của pháp luật, từ đó tham mưu Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ ban hành Thông báo số 603/TB-UBND ngày 13/10/2006 kết luận công dân tố cáo sai là có thiếu sót.

Để xảy ra những sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về UBND xã Hoàng Diệu, Hội đồng đăng ký đất đai xã Hoàng Diệu, Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng TN&MT, Thanh tra huyện và UBND huyện Chương Mỹ. Việc công dân tố cáo ông Hoàng Đức Trường lợi dụng chức vụ, quyền hạn để được cấp GCNSDĐ đối với diện tích đất ao tại thôn Trại Trung, xã Hoàng Diệu là có cơ sở.

Tại Kết luận số 86, UBND TP giao UBND huyện Chương Mỹ tổ chức thanh tra việc cấp GCNQSD cho ông Trường, kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm.  

Thục Anh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.