Phê duyệt 30 phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Thứ Tư, 21/12/2016, 16:04 (GMT+7)
.

(TN&MT) -  Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (Tổng cục Môi trường) cho biết, trong năm 2016, Cục đã tiếp nhận và hoàn thành thủ tục phê duyệt 6/9 hồ sơ về phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục phối hợp với Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường phê duyệt 30 phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các hồ sơ có báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TN&MT.

Ngoài ra, Cục đã thụ lý 63 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH và 11 hồ sơ đăng ký xuất khẩu CTNH, trong đó, đã cấp 36 Giấy phép xử lý CTNH, 3 văn bản chấp thuận xuất khẩu CTNH và đang tiếp tục xử lý các hồ sơ còn lại theo đúng trình tự, thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Cục thường xuyên phối hợp với các cơ quan thẩm quyền của Công ước Basel nước ngoài để thực hiện Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới CTNH và tiêu hủy chúng, góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu CTNH nhập khẩu bất hợp pháp vào Việt Nam.

Thiên Trường

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.