Đề xuất công nghệ tiên tiến phục vụ SX nông nghiệp vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng BĐKH

Thứ Ba, 13/12/2016, 17:41 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Bộ TN&MT đã phê duyệt đề tài khoa học Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu đề tài nhằm xây dựng cơ sở khoa học đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến suy thoái và khả năng thích ứng của các cây trồng chủ lực vùng đồi núi Bắc Trung Bộ...;

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đề xuất giải pháp công nghệ tiên tiến về giống, cây trồng chịu hạn và công nghệ canh tác cho một số cây trồng chủ lực phù hợp, nhằm nâng cao khả năng thích ứng, phục hồi đất nông nghiệp bị suy thoái do khô hạn, hạn chế xói mòn, rửa trôi dinh dưỡng, cải thiện chất lượng đất tại các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ;

Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tiên tiến thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực đồi núi của một huyện điển hình vùng Bắc Trung Bộ;

Theo đề tài, yêu cầu đặt ra là báo cáo cơ sở khoa học đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sự suy thoái đất, khả năng của đất đai và cây trồng chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu để lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu;

Chọn tạo được một số loại cây, giống cây chịu hạn cho từng vùng, tiểu vùng sinh khí hậu tại khu vùng đồi núi  Bắc Trung Bộ;

Báo cáo đánh giá thực trạng độ phì nhiêu đất và công nghệ canh tác của một số cây trồng chủ lực tại các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ;

Mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tiên tiến thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực đồi núi của một huyện điển hình vùng Bắc Trung Bộ; Kết quả đánh giá hiệu quả của Mô hình trình diễn; Báo cáo hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho một số cây trồng chủ lực trên đất đồi khô hạn ở Bắc Trung Bộ; Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế, 02 bài báo trong các tạp chí chuyên ngành trong nước; Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.

Lan Anh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.