Kiên Giang: Khó hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng ven biển An Biên-An Minh

Thứ Năm, 22/12/2016, 17:50 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Trong năm 2016  Ban quản lý rừng An Biên – An Minh đã kết hợp với UBND các xã có rừng ven biển trên địa bàn 2 huyện tổ chức khảo sát, lập hồ sơ cho 14 hộ nhận khoán được nạo vét mương cũ để nuôi trồng thủy sản với diện tích 18,69 ha; 04 hộ gia cố bờ bao với diện tích 2,13 ha, 02 hộ khai thác tận thu rừng đước chết diện tích 4,25ha.

Diện tích rừng trồng còn rất ít. Trồng rừng chống xói lở bảo vệ đê biển.
Diện tích rừng trồng còn rất ít. Trồng rừng chống xói lở bảo vệ đê biển.

Để bảo vệ và phát triển tốt rừng phòng hộ ven biển. Trong những năm qua, khi thực hiện Quyết định số 25 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang về trồng rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang có 07 chương và 20 điều. Trong đó, có chương 3 và chương 4 có nội dung được quy định rõ: Về giao khoán, trồng rừng,chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng phòng hộ ven biển. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận khoán.

Được biết, từ khi thực hiện Quyết định này của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang tình hình trồng rừng, phát triển rừng cũng như công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng phòng hộ ven biển được đảm bảo có hiệu quả. Đa số hộ dân nhận khoán rừng phòng hộ ven biển có điều kiện nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế gia đình trên diện tích được sử dụng theo quy định  của Quyết định là 30/70 % mạt nước và trồng rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã nẩy sinh một số bất cập như : tình trạng khai thác, nạo vét và trồng lại rừng, trồng đủ diện tích 70% rừng của 1 số hộ nhận khoán lai không thực hiện đúng theo Quyết định.

Trao đổi với P/v Báo TN&MT, ông Lê Tuấn Kiệt - Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm An Biên – An Minh đã cho biết một số tình hình không thực hiện theo quyết định UBND tinh của 1 số hộ nhận khoán như sau: “ Trong quá trình thực hiện nhận khoán trồng rừng thì có một số hộ san ủi ban bờ ao nuôi tôm, không chú trộn trồng rừng nên chưa đạt số diện tích rừng giao khoán. Việc giao khoán và phân bổ kinh phí,cây giống kế hoạch trồng thì do Ban quản lý rừng, còn lực lượng kiểm lâm chỉ kiểm tra khi đã phát triển thành rừng nên không nắm được số hộ dân và dienj tích phải trồng. Trong thời gian tới lực lượng Kiểm lâm sẽ phối hợp với Ban quản lý rừng và chính quyền các xã có rừng kiểm tra dối các hộ không thực hiện trồng rừng chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định” ông Kiệt cho biết.

Ra quân trồng rừng.
Ra quân trồng rừng.

Thực hiện dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển giai đoạn 2016 – 2020, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn giao chỉ tiêu cho Ban quản lý rừng An Biên – An Minh rà soát, phối hợp thiết kế trồng rừng, trồng rừng thay thế và chăm sóc rừng, tổng số 306,72ha.

Còn ông Nguyễn Thanh Linh-Phó Giám Đốc Ban quản lý rừng An Biên – An Minh thì cho biết : “ Để thực hiện hiệu quả các dự án trồng rừng phòng hộ ven biển thích ứng Biến đổi Khí hậu hiện đang gặp rát nhiều khó khăn theo 70% như kế hoạch đề ra năm 2016. Mặc dù đã có kinh phí hỗ trợ cho người dân như ban bờ, trái giống và cả nhân công nhưng người dân vẫn không chịu trồng rừng” ông Linh nói.

Hướng dẫn người dân trồng rừng ven biển.
Hướng dẫn người dân trồng rừng ven biển.

Theo đó, để thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng thích ứng Biến đòi Khí hậu ở Khu vực đang diễn ra sạt lở nghiêm trộng tại An Biên-An Minh thiết nghĩ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý, Hạt Kiểm lâm liên huyện An Biên – An Minh và Ủy Ban Nhân Dân các xã có rừng trên địa bàn quản lý để công tác phòng chống chặt phá rừng, đào bới đất rừng trái phép ngày càng giảm; ý thức bảo vệ rừng được nâng lên trong đại bộ phận các hộ nhận khoán và các tổ quản lý bảo vệ rừng được đảm bảo căn bản bền vững hơn.

Giang Sơn

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.