2015 - năm quyết định Thoả thuận pháp lý toàn cầu về BĐKH

Thứ Bảy, 27/12/2014, 11:34 (GMT+7)
.
 
(TN&MT) – Đó là một trong những nội dung chính trong Báo cáo của Bộ TN&MT do Thứ trưởng Trần Hồng Hà ký ngày 24/12 trình Thủ tướng Chính phủ về Kết quả của Đoàn Việt Nam tham dự COP-20 trong đó nêu rõ những kiến nghị năm 2015 của lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Như báo TN&MT đã phản ánh liên tục trong những bản tin trước, trong và sau Hội nghị lần thứ 20 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-20), đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cũng như thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra trước phiên đàm phán.
 
 
Đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp tại COP-20
 
Sau khi báo cáo những kết quả đã đạt được cũng như những phân tích những tồn tại và hạn chế… Bộ TN&MT xác định:   Năm 2015 là năm quyết định trong đàm phán xây dựng Thoả thuận pháp lý toàn cầu về biến đổi khí hậu (BĐKH); nhiều hoạt động đàm phán sẽ được tăng cường. Các vấn đề chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án đàm phán BĐKH giai đoạn 2014-2015 vẫn phù hợp và cần tiếp tục được triển khai.
 
Bộ TN&MT cũng dự kiến đóng góp cho quốc gia quyết định (Indc) của Việt Nam hiện đang được tích cực triển khai với sự hỗ trợ của UNDP và GIZ và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động Ban công tác đàm phán BĐKH, xây dựng báo cáo iNDC của Việt Nam và chuẩn bị cho Việt Nam tham gia ứng phó với BĐKH phù hợp với yêu cầu quốc tế và với hoàn cảnh của Việt Nam.
 
Cụ thể, Bộ TN&MT đề nghị Thủ tướng Chính phủ các vấn đề: Về tổ chức đàm phán: giao Trưởng ban công tác đàm phán về BĐKH phối hợp với các Bộ, ngành kiện toàn ban công tác đàm phán của Việt Nam về BĐKH cho phù hợp với tình hình mới trong đàm phán về BĐKH, đảm bảo tính liên tục, chủ động, hiệu quả.
 
Về phê chuẩn Bổ sung Đô-ha: hiện nay đã có 21 quốc gia phê chuẩn và để có hiệu lực thì cần 144 quốc gia phê chuẩn. Việt Nam luôn coi Nghị định thư Kyoto là nền tảng cho ứng phó với BĐKH nên cần sớm phê chuẩn bổ sung Đô-ha để Nghị định thư Kyoto giai đoạn 2 sớm có hiệu lực. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp sớm hoàn thành các thủ tục để phê chuẩn Bổ sung Đô-ha đối với Nghị định thư Kyoto.
 
Về Báo cáo Dự kiến đóng góp do quốc gia quyết định (Indc): đề nghị tiếp tục giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ: NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, GTVT và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng báo cáo iNDC của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 5/2015.
 
 
Năm 2015 sẽ có nhiều cuộc đàm phán tiếp nối về BĐKH
 
Giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT theo dõi và tham gia tích cực vào quá trình dự thảo, hoàn thiện Báo cáo xác định quy trình và lộ trình xây dựng giải pháp toàn cầu giảm phát thải trong vận tải hàng không và chủ động áp dụng cho vận tải hàng không quốc tế của Việt Nam; xây dựng và trình Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) Kế hoạch hành động giảm phát thải CO2 từ hoạt động vận tải hàng không quốc tế trong năm 2015;
 
Chủ động tiếp cận chương trình nâng cao năng lực thực thi các quy định về hiệu suất năng lượng tàu biển của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) nhằm xây dựng năng lực của ngành hàng hải trong triển khai Phụ lục VI của Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm từ các hoạt động vận tải hàng hải (MARPOL) đã được Chủ tịch nước phê chuẩn việc gia nhập ngày 16/10/2014.
 
Về xây dựng thị trường các bon ở Việt Nam: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới. Đồng thời Bộ TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan đang tích cực xây dựng Dự án Đối tác thị trường các-bon (PMR) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực phối hợp với Bộ TN&MT triển khai thực hiện Đề án và xây dựng thị trường các-bon ở Việt Nam.
 
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng cơ chế, chính sách tài chính nhằm xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước; đánh giá việc thực hiện Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch trong nước trong thời gian qua…
 
 
6 nhiệm vụ đàm phán chủ yếu năm 2015
 
Chuẩn bị và tham dự Họp đàm phán thỏa thuận 2015 (ADP-2.8) tại Geneva, Thụy Sỹ từ 04 đến 13/02/2015.
 
Chuẩn bị và tham dự Họp đàm phán thỏa thuận 2015 (ADP-4.1) và SBI42, SBSTA42 tại Bonn, CHLB Đức từ 01 đến 14/6/2015.
 
Chuẩn bị và tham dự cuộc họp cấp cao thúc đẩy đàm phán tại NewYork, Mỹ ngày 29/06/2015.
 
Chuẩn bị và tham dự Họp đàm phán thỏa thuận 2015 (ADP-4.2) 10 ngày vào nửa cuối năm 2015.
 
Chuẩn bị và tham dự các cuộc họp chuẩn bị cho COP-21/CMP11.
 
Chuẩn bị và tham dự COP-21/CMP11 từ ngày 27/11 đến 11/12 tại Pari, Pháp.
 
Nguồn: Báo cáo số 107/BC-BTNMT
  
 
 
 
 
Bài & ảnh: Việt Hùng
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.