Vài ngày tới, mặn có thể xâm nhập sâu tại ĐBSCL Vài ngày tới, mặn có thể xâm nhập sâu tại ĐBSCL
11:24 | 24/03/2017
Theo thông báo về xâm nhập mặn của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, mùa khô năm 2016-2017, dự báo xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức trung bình nhưng vào cuối tháng Ba, mặn vẫn có khả năng xâm nhập sâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.