Quảng Ngãi: Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

Thứ Tư, 13/09/2017, 13:34 (GMT+7)
.

(TN&MT) – Đó là chủ đề trong công văn mà Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa yêu cầu các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh nghiên cứu tổ chức các hoạt động cho phù hợp, nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 .  

Với mong muốn Chiến dịch được tổ chức phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả
Với mong muốn Chiến dịch được tổ chức phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả

Công văn nêu rõ: các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung Công văn Công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề: “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động hưởng ứng hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2017 của tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian quy định.

Tin & ảnh: Võ Hà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.