Lào Cai: Thêm 2 doanh nghiệp hóa chất bị phạt vì vi phạm BVMT

Thứ Tư, 13/09/2017, 13:11 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai  và Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng.

Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) đã có 3 doanh nghiệp hóa chất vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt hành chính do vi phạm bảo vệ môi trường.
Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) đã có 3 doanh nghiệp hóa chất vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt hành chính do vi phạm bảo vệ môi trường.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ngày 8/9/2017 ông Lê Ngọc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký quyết định số 3917/QĐ - UBND xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai , ngành nghề doanh sản xuất hóa chất cơ bản do ông Đặng Đức Tiến, Phó  giám đốc công ty làm đại diện và có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Lý do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với dự án 1: Không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy đối với nhà máy hóa chất Đức Giang Lào Cai theo quy định.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 155/2016 NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016  quy định  về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hình thức xử phạt hành chính phạt tiền với mức phạt 340 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động đối với nhà máy hóa chất Đức Giang Lào Cai 3 tháng kể từ ngày Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai giao quyết định xử phạt cho Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Đồng thời  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai  yêu cầu Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai  lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công tác bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ gia đoạn vận hành từng gia đoạn hoặc toàn bộ dự án theo quy định.

Trong quyết định kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai còn xử phạt hành chính đối với dự án số 2 của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai về hành vi vi phạm thứ nhất: Không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với nhà máy sản xuất su pe lân giàu , nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc (DCP) theo quy định.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 155/2016 NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt  hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi thứ 2: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với dây chuyền sản xuất phụ gia MonoAmoniphotphát  (MAP). Hành vi vi phạm được quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 11 Nghị định số 155/2016 NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hình thức xử phạt hành chính phạt tiền với mức phạt 790 triệu đồng, trong đó xử phạt hành vi vi phạm thứ nhất 340 triệu đồng, xử phạt hành vi vi phạm thứ 2 là 450 triệu đồng. 

Hình phạt bổ sung : đình chỉ hoạt động đối với nhà máy sản xuất su pe lân giàu, nhà máy sản xuất chất phụ gia thức ăn gia súc (DCP), dây chuyền sản xuất phụ gia Mo no Amoni phot phát (MAP) trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai giao quyết định xử phạt cho Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai còn yêu cầu Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án theo quy định đối với nhà máy sản xuất su pe lân giàu, nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc (DCP), và hoàn thiện các thủ tục về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với dây chuyền sản xuất phụ gia Mo no Amoniphotphát (MAP) thuộc nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc (DCP).     

Cùng ngày 8/9/2017, ông Lê Ngọc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký quyết định số 3916/QĐ - UBND xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng , ngành nghề doanh sản xuất hóa chất  do ông Phạm  Văn Hùng, Giám đốc công ty làm đại diện và có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng ( huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Lý do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, hành vi  thứ nhất   không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy sản xuất A xít phốt pho ríc thực phẩm  theo quy định.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm n, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 155/2016 NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016  quy định  về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi vi phạm thứ 2: Không lập kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền , cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. 

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 155/2016 NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Hình thức xử phạt hành chính phạt tiền với mức phạt 365 triệu đồng, trong đó xử phạt hành vi thứ nhất 340 triệu đồng và xử phạt hành vi thứ 2 là 25 triệu đồng .Hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động đối với nhà máy sản xuất Axit phôt pho ric thực phẩm   3 tháng kể từ ngày Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai giao quyết định xử phạt cho Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng.

Quyết định trên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Công ty cổ phần hóa chất  Bảo Thắng lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công tác bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ gia đoạn vận hành từng gia đoạn hoặc toàn bộ dự án theo quy định.

Quyết định xử phạt hành chính vi phạm bảo vệ môi trường của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai và Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 8/9/2017.

Trước đó, Báo điện tử Tài nguyên Môi trường cũng đã đưa tin UBND tỉnh Lào Cai quyết định xử phạt hành chính vi phạm về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm có cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng  340 triệu đồng, đồng thời đóng cửa nhà máy sản xuất 3 tháng. 

                                  Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.