Hỗ trợ hơn 950 triệu đồng cho cây trồng bị ảnh hưởng môi trường KCN Tằng Loỏng

Thứ Sáu, 19/05/2017, 16:54 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng vừa ký quyết định phê duyệt phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ cho một số hộ dân tại thị trấn Tằng Loỏng và xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai) có cây trồng bị cháy, táp lá do ảnh hưởng môi trường Khu công nghiệp Tằng Loỏng với tổng số tiền là 954.878.520 đồng.

Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) có một số nhà máy xả thải khói thải làm chết cây, táp khô lá cây trồng của  một số hộ dân ở thị trấn Tằng Loỏng và xã Xuân Giao đầu năm 2017
Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) có một số nhà máy xả thải khói thải làm chết cây, táp khô lá cây trồng của một số hộ dân ở thị trấn Tằng Loỏng và xã Xuân Giao đầu năm 2017

Quyết định nêu rõ,nguồn kinh phí trên trích từ Quỹ dự phòng rủi ro,bồi thường thiệt hại về môi trường và các nguồn khác của các nhà  máy, doanh nghiệp của Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

UBND huyện Bảo Thắng có nhiệm vụ thông báo việc đóng góp kinh phí tới các nhà máy, doanh nghiệp theo địa chỉ tài khoản nộp tiền, tổ chức phê duyệt kinh phí chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện và UBND thị trấn Tằng Loỏng và UBND xã Xuân Giao phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho hộ dân có cây bị cháy, táp lá đảm bảo đúng phương án chi trả đã được UBND tỉnh Lào Cai  phê duyệt xong trước ngày 15/6/2017.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp cùng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai UBND huyện Bảo Thắng  và các đơn vị liên quan triển khai quyết định đến các nhà máy, doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng, đồng thời đôn đốc, kiểm tra thực hiện quyết định này.

                             Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

   

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.