TP.HCM: Khẩn trương thực hiện Chương trình hành động giảm ô nhiễm

Thứ Ba, 03/01/2017, 14:31 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25/10/2016 của Thành ủy TP.HCM về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã khẩn trương hoàn thiện và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.

TP.HCM đảm bảo 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
TP.HCM đảm bảo 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Thường xuyên kiểm tra, xử lý

Năm 2016, TP.HCM đã thực hiện khá tốt công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị; đã đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân 8.175 tấn/ngày chất thải rắn sinh hoạt, đạt tỷ lệ 100%; đưa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế đi vào ổn định; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo 100% khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn đã xây dựng và vận hành nghiêm túc trạm xử lý nước thải tập trung.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; đang thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường; triển khai thực hiện tuyên truyền trên truyền hình phục vụ Chương trình phân loại rác tại nguồn; nghiên cứu, trao đổi với các nhà đầu tư để triển khai xây dựng mạng lưới nhà vệ sinh, thùng rác công cộng; tổ chức với rác trên 6 tuyến kênh với tổng diện tích 199 ha.

Thành phố đã kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3693/QĐ-UBND của UBND Thành phố; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 440 đơn vị; đã lập các đoàn thanh tra, kiểm tra lĩnh vực môi trường tại các đơn vị; ban hành 68 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt 10,88 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã  đưa vào sử dụng, vận hành 16 trạm quan trắc nước thải tự động tại 16 khu công nghiệp, chế xuất và công nghệ cao, thực hiện kết nối vận hành Trung tâm Điều hành các trạm quan trắc nước thải tự động khu công nghiệp; xây dựng kế hoạch kiểm soát nguồn thải lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thông qua việc tổng hợp các nguồn xả thải trực tiếp và gián tiếp, hình thành cơ chế bắt buộc các chủ nguồn thải trên 1.000 m3/ngày phải lắp đặt hệ thống quan trắc truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phố còn hoàn thiện Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động Khí tượng Thủy văn (KTTV) trên địa bàn Thành phố; đang xây dựng Kế hoạch quản lý KTTV đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; xem xét ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường hợp tác quốc tế về BĐKH để tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, học tập về kinh nghiệm, công nghệ và tài chính phục vụ ứng phó với BĐKH…

TP.HCM phấn đấu duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường ở đô thị đạt 100%
TP.HCM phấn đấu duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường ở đô thị đạt 100%

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm

Năm 2017, để triển khai hiệu quả Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020, TP.HCM sẽ hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến việc quản lý chất thải rắn; triển khai cơ bản Quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng đề án tổng thể và triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Thành phố đến năm 2020. 

Song song đó, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch; cải tạo và xử lý môi trường trên sông, hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm nặng, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực các khu dân cư; kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép để thực hiện việc nạo vét kênh rạch, kết hợp với chỉnh trang đô thị; hoàn thành chương trình giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên kênh rạch trên địa bàn.

Ngoài ra, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố; xã hội hóa mạng lưới nhà vệ sinh, thùng rác công cộng đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường; phấn đấu duy trì tỷ lệ thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường ở đô thị đạt 100%; thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại đạt 100%; thu gom, xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%.

Mặt khác, công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực quản lý môi trường; đảm bảo tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam là 100%; tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai Chương trình di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố; hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm còn lại theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu tỷ lệ xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đạt 100%...

   Tường Tú

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.