Lan tỏa thực thi pháp luật về môi trường

Thứ Năm, 12/01/2017, 11:10 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Để lan tỏa hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Tổng cục Môi trường không ngừng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn những chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho các Bộ, ngành và địa phương.

Giải quyết gần 300 kiến nghị về quy định pháp luật

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, trong năm 2016, Tổng cục đã tham gia và tổ chức nhiều đợt công tác làm việc tại nhiều địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, định hướng kế hoạch góp phần tăng cường công tác chỉ đạo thông suốt từ Trung ương đến địa phương được nhất quán.

Bên cạnh đó, ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm giúp địa phương hiểu sâu, hiểu rõ Tổng cục Môi trường đã tổ chức hàng loạt các lớp quán triệt, học tập, hướng dẫn triển khai dưới nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, trong năm 2016, Tổng cục Môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường với sự tham gia của đông đảo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và 63 tỉnh thành trong cả nước.

Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai Chỉ thị số 25/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường.

Qua đó, nhiều tỉnh thành đã làm tốt công tác triển khai pháp luật về bảo vệ môi trường như hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ –CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh. Đến nay, đã có 54/63 tỉnh thành đã ban hành được kế hoạch thực hiện góp phần không nhỏ cho công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương có những chuyển biến rõ rệt. Ngoài ra, hoạt động này của Tổng cục Môi trường còn góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong năm 2016, Tổng cục Môi trường cũng thường xuyên hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường với gần 300 kiến nghị. Thông qua hoạt động này, Tổng cục đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập về chính sách pháp luật để kiến nghị, sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Ngoài ra, Tổng cục cũng đã tổng hợp trả lời chất vấn bằng văn bản đối với hơn 80 câu hỏi, kiến nghị của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước.

Đẩy mạnh kết nối Trung ương và địa phương

Bên cạnh những mặt tích cực đã làm được, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề liên quan đến chức năng, kiểm tra, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường tại các địa phương song kết quả không được mong đợi. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014 đã được ban hành nhưng hoạt động triển khai, thực thi còn chưa đồng bộ, kịp thời. Mặt khác quá trình xây dựng văn bản còn gặp nhiều khó khăn dẫn tới nhiều quy định đưa ra nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan.

Để khắc phục hạn chế và làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về môi trường theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài, thời gian tới, Tổng cục sẽ tăng cường kết nối giữa Trung ương và địa phương, đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tìm ra những giải pháp cũng như tháo gỡ khó khăn bất cập một cách kịp thời.

Xây dựng cơ chế đối thoại, phối hợp giữa cơ quan môi trường Trung ương và địa phương trong lĩnh vực môi trường, trong đó, chú trọng giải quyết tốt các thủ tục hành chính về môi trường, kịp thời lắng nghe, ghi nhận và giải quyết thỏa đáng các khó khăn, vướng mắc góp ý của địa phương và có biện pháp tháo gỡ về chuyên môn và tài chính trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường.

Nguyễn Cường

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.