Điện Biên: Kiểm tra công tác BVMT đối với 44 cơ sở

Thứ Bảy, 07/01/2017, 12:24 (GMT+7)
.

(TN&MT) – Trong năm 2016, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhờ đó, số lượng cơ sở có các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường đã giảm mạnh so với các năm trước.

Kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại suối Nậm Ngám, trên địa bàn 2 xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông và xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.
Kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại suối Nậm Ngám, trên địa bàn 2 xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông và xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên, trong năm 2016, Chi cục đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 44 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 23 cơ sở thuộc đối tượng chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 21 cơ sở thuộc đối tượng lập đánh giá tác động môi trường. Qua quá trình kiểm tra, đã lập 4 biên bản nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt nội dung bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Chi cục đã kiểm tra đánh giá đề tài Nghiên cứu thực trạng công nghệ xử lý nước thải phù hợp cho các cơ sở y tế vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, trong đó tiếp nhận và tiến hành kiểm tra 11 cơ sở, trình lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Điện Biên xác nhận 8 Giấy xác nhận. Kiểm tra, rà soát đánh giá tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại 7 xã điểm trên địa bàn; hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Điện Biên, Phòng TN&MT huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên, UBND xã Pú Nhi huyện Điện Biên Đông và xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, kiểm tra, xác minh tình trạng ô nhiễm và nguồn gây ô nhiễm cho suối Nậm Ngám trên địa bàn 2 xã Pú Nhi và Núa Ngam.

Bà Trần Thị Thanh Phượng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên cho biết: Năm 2016, công tác kiểm tra ô nhiễm môi trường được đẩy mạnh, số lượng cơ sở được kiểm tra tăng, số cơ sở có các hành vi vi phạm về môi trường giảm. Các cơ sở sau kiểm tra đã có động thái tích cực trong thực hiện các biện pháp khắc phục như quan trắc môi trường định kỳ của các cơ sở đã bám vào nội dung ĐTM, phê duyệt, lập hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tin & ảnh: Hà Thuận

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.