Ứng phó với BĐKH ở Nam Trung Bộ: Xây dựng mô hình bền vững

Thứ Năm, 29/12/2016, 12:23 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Bờ biển dài, diện tích rừng lớn, các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tuy vậy, rất dễ tổn thương bởi tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD). Công tác ứng phó đang được triển khai theo điều kiện đặc thù của mỗi địa phương. Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Hiện nay, tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam ngày càng trở nên trầm trọng, thể hiện qua nhiệt độ không khí trung bình tăng cao, đến năm 2100 đạt 3 độ C; tần suất các cơn bão ngày càng tăng và có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam; lũ lụt xảy ra khốc liệt hơn; hạn hán cũng gay gắt hơn; nước mặn thâm nhập sâu vào đất liền hàng chục km ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác; mực nước biển dâng cao 2,5- 3,0cm trong 10 năm và đến năm 2100 đạt 1 mét…

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 1m. Nguồn: Internet
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 1m. Nguồn: Internet

Nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của BĐKH đến sự phát triển bền vững của đất nước, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã sớm có các chính sách ứng phó. Chính phủ đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Chiến lược Phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2020; Chiến lược Tăng trưởng xanh; Luật Tài nguyên nước; …

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, có rất nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó giải pháp xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với BĐKH như một nhu cầu cấp thiết. Để có thể xây dựng mô hình kinh tế, xã hội theo hướng phát huy những lợi thế của từng địa phương, vùng duyên hải Nam Trung Bộ rất cần có những đề xuất khoa học và khả thi, dự trên kết quả tổng kết lý thuyết.

Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu liên quan, đề tài  “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh BĐKH khu vực Nam Trung Bộ” sẽ đánh giá những thách thức, khó khăn do các hiện tượng thiên tai cực đoan gây ra đối với hoạt động kinh tế, xã hội khu vực Nam Trung Bộ; xây dựng bộ tiêu chí mô hình kinh tế, xã hội bền vững thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh BĐKH khu vực này; đồng thời đề xuất điều kiện, giải pháp và hướng đến nhân rộng mô hình đó cho các khu vực tương tự trong phạm vi cả nước.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.