Triển khai bảo vệ an ninh nguồn nước

Thứ Sáu, 30/12/2016, 17:04 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh nguồn nước. Mặc dù, có 108 lưu vực sông, với 3.450 sông, suối, tổng lượng nước trung bình hằng năm khoảng 830 - 840  tỷ m3, nhưng lượng nước này chủ yếu từ nước ngoài vào và tập trung ở một số lưu vực sông lớn. Lượng nước nội sinh của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 37%.

Vì vậy, dù có nhiều cơ chế hợp tác song phương, đa phương về phát triển bền vững nguồn nước, thực tế phát triển và xu hướng chiếm hữu tài nguyên vẫn đang đặt ra nhiều sức ép cho Việt Nam.

Sông Đồng Nai. Nguồn: Internet
Sông Đồng Nai. Nguồn: Internet

Xác định được nhiều khó khăn, thách thức. Xác định Việt Nam là 1 trong những quốc gia thiếu nước. Để bảo vệ nguồn nước, hướng tới sự phát triển bền vững, Bộ TN&MT đã phê duyệt Đề tài "Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước".

Đề tài sẽ là cơ sở khoa học đánh giá an ninh nguồn nước tại các lưu vực sông chính ở Việt Nam là sông Hồng, Thái Bình, Bắc Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn, Đồng Nai và Cửu Long. Đề tài sẽ xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng nước ở nước ta. Qua đó, sẽ đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước, quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đề tài được áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai.

Thu Giang

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.