Quảng Ngãi: Xử lý triệt để chất thải nguy hại tại Bình Nguyên

Thứ Hai, 26/12/2016, 10:11 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa phê duyệt kinh phí xử lý triệt để các chất thải nguy hại đã chôn lấp tại Ô chôn lấp hiện hữu của Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên.

UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết tâm xử lý triệt để các chất thải nguy hại đã chôn lấp tại Ô chôn lấp hiện hữu của Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên.
UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết tâm xử lý triệt để các chất thải nguy hại đã chôn lấp tại Ô chôn lấp hiện hữu của Khu xử lý chất thải rắn Bình Nguyên.

Theo đó, khối lượng chất thải nguy hại cần phải xử lý gần  2.000 tấn, trong đó hơn 1,4 ngàn tấn xử lý bằng phương pháp đốt, hơn 500,5 tấn xử lý bằng phương pháp hóa rắn, tổng kinh phí thực hiện hơn 7,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2017 đến năm 2018.

Trên cơ sở hồ sơ dự án, hồ sơ môi trường của Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm ký hợp đồng đặt hàng đối với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama để xử lý các chất thải nguy hại đã chôn lấp theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có thay đổi về chế độ, chính sách, làm thay đổi đơn giá, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất gửi Sở Tài chính để phối hợp Sở Xây dựng, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 Tin & ảnh: Võ Hà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.