Công nghệ viễn thám: Nâng cao năng lực dự báo của ngành KTTV

Thứ Năm, 12/03/2015, 13:55 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Từ văn minh công nghiệp, các nước phát triển đã chuyển sang văn minh thông tin, tích cực áp dụng những tiến bộ mới của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ viễn thám nhằm tạo cơ hội đi tắt đón đầu, phát huy lợi thế cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá và chủ động hội nhập.

Công nghệ viễn thám hiện đại đã hình thành và phát triển, đem lại hiệu quả cao cho nhiều hoạt động kinh tế xã hội quan trọng như: điều tra cơ bản, khai thác và quản lý tài nguyên, giám sát và bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, tổ chức và quản lý lãnh thổ cũng như an ninh, quốc phòng. Nhờ đó công nghệ viễn thám có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển lâu bền của mọi quốc gia.

Ở Việt Nam, viễn thám bắt đầu được ứng dụng từ những năm 1980, đã đem lại những kết quả đáng khích lệ và khẳng định tính ưu việt của công nghệ viễn thám về mọi mặt. Song công nghệ viễn thám ở nước ta phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tình hình đó đòi hỏi đánh giá thực trạng và đề suất định hướng phát triển công nghệ viễn thám trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội.

Ảnh do vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam chụp

Riêng đối với ngành Khí tượng thủy văn, việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong dự báo, cảnh báo và giám sát lũ lụt là hết sức cần thiết.Vừa qua, Trung tâm KTTV quốc gia đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án "Ứng dụng công nghệ viễn thám trong dự báo và cảnh báo lũ lụt" Dự án nhằm nâng cao năng lực dự báo của Ngành KTTV đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Việc ứng dụng thành công những sản phẩm công nghệ viễn thám trong trong công tác theo dõi, cảnh báo và dự báo lũ trên lưu vực sông Thao sẽ góp phần vào công cuộc hiện đại hóa ngành KTTV thông qua việc hiện đại hóa công nghệ dự báo và tăng cường năng lực cán bộ Trung tâm KTTV quốc gia và các bên liên quan. Ứng dụng công nghệ ICT và SBT trong theo dõi và cảnh báo lũ, ngập lụt thông qua việc chuyển giao công nghệ và đào tạo phù hợp với lộ trình phát triển ngành KTTV đến năm 2020 đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực châu Á.

Dự án được triển khai sẽ phát huy và khai thác hiệu quả thiết bị của các dự án đầu tư trước đây, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống của người dân trên lưu vực sông thông qua tác động giảm nhẹ thiên tai liên quan đến lũ và ngập lụt của dự án.Việc thực hiện dự án đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành KTTV theo chiến lược đã được Chính phủ phê duyệt.

Hạnh Lê

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.