Cùng Tân Á Đại Thành tìm Cùng Tân Á Đại Thành tìm "giải pháp tổng thể về nguồn nước"
10:22 | 29/03/2017
(TN&MT) - "Cộng đồng và Giải pháp tổng thể về nguồn nước" là cuộc thi được phát động và tổ chức bởi Trung tâm Thông tin Kinh tế tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhằm hưởng ứng Ngày nước thế giới 2017.
.
.
.
.
.
.
.
.
.