Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh

Thứ Ba, 30/12/2014, 12:03 (GMT+7)
.
Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh
 
Địa chỉ: Thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.651.272; DĐ: 0947.225858.
 
THÔNG BÁO CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ XUÂN HỘI
 
Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố mở Cảng cá Xuân Hội; Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh xin thông báo về việc mở cảng đối với cảng cá Xuân Hội
Cảng cá Xuân Hội
- Nhà tiếp nhận thủy sản;
- Xưởng nước đá, xăng dầu;
- Xưởng sơ chế đông lạnh;
- Nhà căng tin dịch vụ; kho và cửa hàng lương thực, ngư cụ;
- Bãi phân loại hàng thủy sản;
- Hệ thống cấp nước;
- Hệ thống cấp điện.
Năng lực bốc dỡ hàng hóa: 44.265 tấn/năm.
- Hàng hóa thủy sản qua cảng: 11.970 tấn/ năm.
- Hàng hóa khác xuống cảng: 32.295 tấn/ năm.
 
Địa chỉ: Cảng cá Xuân Hội. Loại cảng cá: Loại II. - Địa chỉ: Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
Điện thoại: 0393.651.272. Email: cangcahatinh@gmail.com
 
                                          Giám đốc: Bùi Tuấn Sơn
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.