Công ty Mua bán nợ Việt Nam nợ gần 1 tỉ USD

Thứ Ba, 29/11/2016, 11:19 (GMT+7)
.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa công bố báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015, báo cáo tài chính, báo cáo thực trạng quản lý và báo cáo lương, thưởng.

Theo báo cáo tài chính năm 2015, DATC có tài sản đạt gần 26.600 tỉ đồng, tăng hơn 6.000 tỉ đồng so với đầu năm. Phần lớn số này nằm ở khoản phải thu và đầu tư tài chính với giá trị lần lượt là 21.462 tỉ đồng và gần 4.700 tỉ đồng.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam
Công ty Mua bán nợ Việt Nam

Đối với cơ cấu nguồn vốn, khoản mục nợ phải trả của DATC tính đến cuối năm 2015 là hơn 21.000 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD), chiếm tỉ lệ gần 80% và gấp gần bốn lần so với vốn chủ sở hữu. Ban lãnh đạo công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp và DATC có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động và thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Với vấn đề xử lý nợ và tài sản tồn đọng, DATC đã thực hiện mua và nhận bàn giao hơn 2.160 tỉ đồng giá trị khoản nợ và tài sản trong năm 2015. Đến cuối năm 2015, giá trị khoản nợ và tài sản chưa xử lý còn hơn 3.300 tỉ đồng.

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được thành lập năm 2003.

Theo báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.