Yêu cầu về hồ sơ thanh quyết toán đề tài KH&CN

Thứ Năm, 07/12/2017, 11:41 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Khi đến thời hạn thanh quyết toán hằng năm đối với các đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020” (BĐKH/16-20), các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ cần chuẩn bị hồ sơ gồm: bảng kê chi tiết nội dung các công việc thực hiện trong năm, dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị quyết toán; tập hợp đầy đủ chứng từ kế toán, sản phẩm đề nghị quyết toán.

Về chứng từ thanh quyết toán công tác phí, đối với các chuyến công tác trong nước cần có giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị nới đến công tác (hoặc khách sạn, nhà khách nơi cư trú). Trường hợp mời cán bộ ngoài đơn vị phải có kế hoạch công tác, giấy mời và công văn cử đi công tác.

Khi sử dụng các phương tiện giao thông cần có hóa đơn, chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện. Riêng chứng từ thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé phải kèm theo thẻ lên máy bay theo quy định của pháp luật. Trường hợp mất thẻ lên máy bay phải có xác nhận của chủ nhiệm đề tài (áp dụng khi thanh toán chi phí đi lại theo thực tế).

Khi thanh toán chi phí đi lại cần có thêm bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình đơn vị duyệt thanh toán. Nếu thanh toán thuê phòng nghỉ cần có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 1 người đại diện thanh toán công tác phí cho cả đoàn phải kèm theo bảng kê thanh toán công tác phí có chữ ký nhận tiền của từng người trong đoàn.

Ngoài ra, nếu thuê thiết bị, máy móc phục vụ chuyến công tác cần có giấy bàn giao (nhận, trả); nếu làm việc với địa phương cần có biên bản làm việc, báo cáo điều tra khảo sát.

Đối với chuyến công tác nước ngoài phải có kế hoạch công tác, quyết định cử đi công tác, hóa đơn và chứng từ hợp pháp đối khi thanh toán chi phí theo thực tế, báo cáo kết quả chuyến công tác. Trường hợp 1 người đại diện thanh toán cho cả đoàn phải kèm bảng kê có chữ ký nhận tiền của từng người trong đoàn đối với các khoản thanh toán khoán.

Theo bà Trần Thị Thêm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ TN&MT), một số trường hợp sẽ không được thanh toán công tác công tác phí. Đó là thời gian điều trị, điều dưỡng tạ cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức; Những ngày đi học ở trường, lớp đào tạo tập trung ngắn hạn, dài hạn đã được hưởng chế độ với người đi học; những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác. Những ngày được giao nhiệm vụ thường trí hoặc biệt phái tại 1 địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Về chứng từ thanh quyết toán hội nghị, hội thảo, phải có kế hoạch tổ chức,giấy mời và chương trình. Hóa đơn, chứng từ hợp páp với các khoản chi; bảng kê phát tài liệ, văn phòng phẩm, chi tiền cho người tham gia hội nghị hội thảo; biên bản, báo cáo tham luận và tài liệu hội nghị, hội thảo.

Về chứng từ thanh toán biên, phiên dịch, phải có hợp đồng, thanh lý, giấy biên nhận tiền; bản phô tô bằng cấp phù hợp và chứng minh thư nhân dân

Lưu ý, năm 2017, 2017, mẫu chứng từ kế toán theo quy định của bộ Tài chính tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2019/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Từ năm 2018, biểu mẫu sẽ thay đổi theo chế độ kế toán mới.

Vy Huyền

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.