Bắc Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước tới nay

Thứ Năm, 07/12/2017, 13:26 (GMT+7)
.
(TN&MT) - Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Bắc Giang đạt mức cao nhất từ trước tới nay, ước đạt 13,3%, vượt 2,8% kế hoạch.
 
UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh Văn phòng tỉnh Bắc Giang đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đức Đăng cho biết, trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) cao nhất từ trước tới nay, ước đạt 13,3%, vượt 2,8% kế hoạch; tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng, dịch vụ đạt cao hơn năm 2016; trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 25,6%, dịch vụ tăng 8,2%; nông lâm thủy sản giảm 1,5%. Quy mô GRDP của tỉnh (tính theo giá thực tế) ước đạt 69.060 tỷ đồng; GRDP bình quân/người ước đạt 1.850 USD.
 
Về công tác thu chi ngân sách Nhà nước, theo ông Đăng, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 5.625 tỷ đồng, vượt 21,7% so với dự toán. Trong đó thu nội địa là 4.625 tỷ đồng, bằng 119,8%, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.000 tỷ đòng, bằng 131,6% so với dự toán. Ở chiều ngược lại, ước chi ngân sách cả năm đạt 13.139 tỷ đồng, bằng 125,4 dự toán, tăng 18,6% so với năm trước.
 
Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh Văn phòng tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh Văn phòng tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị.
 
Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, đại diện tỉnh Bắc Giang cho biết, tổng vốn đầu tư công đến nay đạt 3.014 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý là 2.906 tỷ đồng, vốn Bộ, ngành, Trung ương là 108 tỷ đồng). Đến hết tháng 10/2017, giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.170 tỷ đồng, bằng 72%; giá trị giải ngân đạt 1.950 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch, ước cả năm giá trị giải ngân đạt 98% kế hoạch.
 
"Về công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, đến nay toàn tỉnh đã cấp 580 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, tăng gần 6 lần so với kế hoạch; cấp mới 25.271 Giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, đạt 101,1% kế hoạch và cấp đổi 21.689 giấy, đạt 144,6% kế hoạch", ông Nguyễn Đức Đăng cho biết.
 
Đáng chú ý về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ông Đăng cho biết, năm 2017, toàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai 101 cuộc thành tra hành chính tại 332 đơn vị, 193 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.537 tổ chức, cá nhân. 
 
Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 19,9 tỷ đồng và 4.052,7 ha đất các loại, qua đó thu hồi trên 11,6 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước và 20,8 ha đất, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 8,3 tỷ đồng và 4.031,9 ha đất; ban hành hành 627 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,7 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 32 tập thể, 386 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc với 34 đối tượng có sai phạm.
 
Quang cảnh buổi Hội nghị.
Quang cảnh buổi Hội nghị.
 
Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang trong năm 2017, ngoài những mặt tích cực, ông Đăng cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại và hạn chế. Cụ thể, chất lượng tăng trưởng kinh tế chậm được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị sản xuất vẫn có xu hướng giảm. Công tác xúc tiến đầu tư còn thụ động, hiệu quả chưa cao, chất lượng của một số dự án đầu tư còn hạn chế.
 
"Một số dự án khu đô thị mới triển khai còn chậm. Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng ở một số địa phương còn buông lỏng. Hoạt động khai thác trái phép đất san lấp, đát sét gạch, ngói và cát sỏi lòng sông, bãi bồi ven song tại một số địa phương vẫn còn diễn ra", ông Đăng nói.
 
Đại diện tỉnh Bắc Giang cũng thừa nhận một số địa phương còn tình trạng buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp tồn đọng chậm. Chất lượng lập, thẩm định báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư thấp; doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường còn nhiều. Các khu xử lý rác thải tập trung một số địa phương có dấu hiệu quá tải, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và môi trường nông thôn chuyển biến chậm.
 
Về chi tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, ông Nguyễn Đức Đăng cho biết, tỉnh Bắc Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 13%. Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng 20,8%; nông lâm thủy sản tăng 2,0%; dịch vụ tăng 8,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 2.100 USD; thu ngân sách phấn đấu đạt 6.368 tỷ đồng...
 
Nhóm PV
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.