Quảng Nam: Thanh tra hành chính phát hiện sai phạm hơn 70 tỷ đồng

Thứ Năm, 05/01/2017, 16:16 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Theo Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 3/1/2017, kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 trong toàn tỉnh đã kết thúc 9 cuộc thanh tra hành chính của năm 2015 chuyển sang và triển khai thực hiện 163 cuộc thanh tra năm trong 2016.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Quảng Nam
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Kết quả thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm hơn 71,5 tỷ đồng, gần 10 triệu m2 đất tại 367 đơn vị, cá nhân sai phạm trong tổng số 590 đơn vị, cá nhân được thanh tra. Qua đó đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 42,6 tỷ đồng, 81 nghìn m2 đất; giảm trừ quyết toán, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý khác gần 29 tỷ đồng và hơn 9,8 triệu m2 đất. Đồng thời, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 110 tập thể và 62 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, năm 2016, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng thực hiện hơn 4.500 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 11.835 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm và tiến hành xử lý 2.874 tổ chức, cá nhân thu hồi ngân sách Nhà nước 10,2 tỷ đồng.

                                                                                             Dương Bùi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.