Công đoàn SABECO: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua

Thứ Hai, 26/12/2016, 16:39 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Trong các ngày 16-17/12/2016, Công đoàn Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lý Quốc Hùng - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; đồng chí Lê Hồng Xanh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phụ trách Ban điều hành Tổng công tycùng 175 đại biểu là công đoàn viên tiêu biểu của các công đoàn cơ sở thuộc Tổng Công ty.

Theo báo cáo tổng kết, tính đến nay, Công đoàn Tổng công ty có 27 công đoàn cơ sở với 7.294 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, công đoàn Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên quán triệt về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Huy động các đoàn viên tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn luôn được chú trọng góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đồng thời quan tâm chăm lo sức khỏe cho các đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội..Với các thành tích đã đạt được, Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở được nhận nhiều hình thức khen thưởng đáng khích lệ như: Cở thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam; Giấy khen của Công đoàn Công Thương cho các công đoàn viên có  thành tích xuất sắc.

Đ/c Võ Thanh Hà- CTHĐQT phát biểu tại HN
Đ/c Võ Thanh Hà- CTHĐQT phát biểu tại HN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định vai trò và tầm quan trọng của tổ chức công đoàn và các cán bộ công đoàn trong đơn vị. Đồng chí cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị, các cán bộ làm công tác công đoàn phải có: Tâm huyết, bản lĩnh, có năng lực và uy tín. Đồng thời phát huy tính dân chủ cơ sở trong đơn vị, đảm bảo được tính công khai, minh bạch và công bằng trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Thanh Hà – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã giao nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm (1977-2017) Tổng công ty xây dựng và phát triển. Chú trọng thi đua lao động giỏi, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị được giao. Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tổ chức phong trào văn thể mỹ tạo điều kiện công nhân lao động giao lưu, tạo bầu không khí sôi nổi, đoàn kết trong công nhân lao động toàn hệ thống. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ công khai minh bạch trong mọi hoạt động ở cơ sở. Chú trọng quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Triển khai tích cực cơ chế tiền lương mới, trả lương theo hiệu quả công việc nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc.

Ban chấp hành Công đoàn SABECO nhiệm kỳ 2016-2021
Ban chấp hành Công đoàn SABECO nhiệm kỳ 2016-2021

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa III và tiến hành bầu cử. Kết thúc phiên bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty gồm 19 thành viên và đồng chí Nguyễn Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục tái trúng cử Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt nhận nhiệm vụ, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

                                                                    Quốc Anh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.