Thông báo của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc

Thứ Bảy, 22/10/2016, 13:23 (GMT+7)
.

Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao đất cho Nhà nước để thực hiện triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường tại ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kên Giang.

Căn cứ các Quyết định số: 561/ QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND huyện Phú Quốc. Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ và tái định cư, Khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quý Hải làm chủ đầu tư tại địa bàn xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Quyết định số: 989/ QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của UBND huyện Phú Quốc. Về việc thu hồi đất đối với bà Võ Thị Thanh để thực hiện dự án Khu du lịch Bắc Bãi Trường thuộc địa bàn xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Bồi thường,Hỗ trợ và Tái định cư huyện Phú Quốc tổ chức chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB lần cuối cùng cho tổ chức, Nhà nước, để hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thuộc hai dự án trên đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để giao chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Phú Quốc thông báo:

Võ Thị Thanh - thường trú tại Khu phố 5 - thị trấn Dương Đông - huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Doãn Mười - thường trú TP. Hồ Chí Minh

Đến Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Phú Quốc tại số 8B đường Nguyễn Du, khu phố 2,thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để giao cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Thời gian nhận tiền bồi thường,hỗ trợ và bàn giao mặt bằng kể từ : Ngày 15/10/2016 đến ngày 15/11/2016.

Trong thời gian trên, nếu các hộ gia đình, cá nhân không đến Ban Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư  huyện Phú Quốc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không giao mặt bằng cho Nhà nước,  Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Phú Quốc sẽ báo cáo UBND huyện Phú Quốc lập thủ tục giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Thông báo này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.