Cần tạm ứng 11.266 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành

Thứ Hai, 28/09/2015, 20:16 (GMT+7)
.

 

(TN&MT) - Để đảm bảo tiến độ Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Cảng HKQT Long Thành), UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 7831/UBND-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 25/6/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành với quy mô diện tích 5.000 ha, phân kỳ đầu tư thành 03 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 của Dự án tương ứng với diện tích 2.750 ha.  Ngày 26/8/2015, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1590/TTg-KTN về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 Dự án cảng HKQT Long Thành.

Ngày 31/8/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 3116/QĐ-BGTVT đồng ý giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm Chủ đầu tư và tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của Dự án trình Hội đồng thẩm định Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội để phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đang thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) giai đoạn 1 của Dự án Cảng HKQT Long Thành. Theo tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành trình Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư vào kỳ họp giữa năm 2017 và tiến hành khởi công xây dựng vào năm 2018 (hoặc đầu năm 2019), đưa giai đoạn 1 của Dự án đi vào sử dụng chậm nhất vào năm 2025.

Tuy nhiên, theo tiến độ dự kiến nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai không thể kịp thời bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư khởi công xây dựng Dự án vào năm 2018 (hoặc đầu năm 2019) nếu không thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay từ bây giờ. Theo tính toán về kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 của Dự án Cảng HKQT Long Thành (2.750 ha) và xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (282ha) thì cần khoảng thời gian 03 năm để tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho Chủ đầu tư.

Hơn nữa, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư chỉ có thể được triển khai thực hiện sau khi Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư, cho phép triển khai thực hiện. Như vậy, nếu Đồng Nai tiến hành thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định là chờ sau khi Báo cáo khả thi giai đoạn 1 của Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư (dự kiến sớm nhất vào giữa năm 2017) thì Đồng Nai sẽ không thể triển khai kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư kịp để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư tiến hành khởi công xây dựng Dự án theo dự kiến vào năm 2018 (hoặc đầu năm 2019).

Để đảm bảo tiến độ Dự án Cảng HKQT Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất, báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho áp dụng cơ chế đặc thù đối với Dự án Cảng HKQT Long Thành, chấp thuận cho tách ngay tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm Chủ đầu tư để triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo trong năm 2018 có thể khởi công xây dựng Cảng HKQT Long Thành.

Trước mắt, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho tạm ứng vốn theo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng bố trí tái định cư, sớm di dời dân để bàn giao mặt bằng triển khai Giai đoạn 1 của Dự án (2.750 ha); đồng thời cho phép chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công đầu tư xây dựng hạ tầng trước 01 Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (282 ha) để kịp thời bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trắng thuộc Dự án Cảng HKQT Long Thành. Tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 11.266 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho Chủ đầu tư triển khai Giai đoạn 1 của Dự án Cảng HKQT Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 2.250 ha còn lại. UBND tỉnh Đồng Nai cũng kính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, thẩm định Khung chính sách và Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lại cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất thuộc Dự án Cảng HKQT Long Thành để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Tường Tú

         

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.