Triển khai xây dựng đường sắt cao tốc trong giai đoạn năm 2020-2030

Thứ Ba, 10/03/2015, 10:02 (GMT+7)
.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

 Theo đó, từ nay đến năm 2020, ngành đường sắt sẽ tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có; trong đó ưu tiên hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam để đạt tốc độ chạy tàu bình quân 80km/h - 90km/h đối với tàu khách và 50km/h - 60km/h đối với tàu hàng; nâng cao năng lực, chất lượng vận tải và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, Gia Lâm - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn...

Giai đoạn 2020-2030, khai thác hiệu quả đường sắt hiện có; xóa bỏ các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt; triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160km/h đến dưới 200km/h), đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350km/h trong tương lai.

Đến năm 2050 phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435mm trên trục Bắc - Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc 350km/h; hiện đại hóa mạng lưới tuyến đường sắt hiện có và hoàn thành việc xây dựng đường sắt Tây Nguyên, đường sắt xuyên Á, đường sắt kết nối các khu công nghiệp, cảng biển lớn…

Theo Lương Ninh Giang/HNMO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.