Vụ thương binh hơn 20 năm đi đòi đất: Sắp tới hồi kết! Vụ thương binh hơn 20 năm đi đòi đất: Sắp tới hồi kết!
16:11 | 25/02/2017
(TN&MT) - Cuối cùng, hành trình hơn 20 năm đi tìm lại sự công bằng của người thương binh hạng 4/4 Lê Văn Dinh sắp tới đích khi UBND tỉnh Bắc Giang đã đồng ý cấp cho gia đình ông một thửa đất khác có giá trị tương đương với thửa đất bị UBND huyện Lục Nam thu hồi trái pháp luật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.