Lục Nam - Bắc Giang : Cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Lục Nam - Bắc Giang : Cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
10:44 | 16/01/2017
(TN&MT) - Để có đất giao cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án KĐTM Đồng Cửa tại huyện Lục Nam, chính quyền phải thu hồi đất của 226 hộ gia đình với gần 130.000 m2 đất nông nghiệp nhưng do cách tuyên truyền chính sách chưa sâu sát nên dẫn tới một số hộ dân không đồng ý bàn giao dẫn đến việc bất đắc dĩ phải thực hiện là cưỡng chế để GPMB.
.
.
.
.
.
.
.
.
.