Thái Nguyên: Nhân danh tổ chức Công đoàn gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ?

Thứ Ba, 03/10/2017, 11:12 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Ngày 30/8/2017, ông Nguyễn Trường Thành với tư cách Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên đã tự ý ký văn bản số 04/CĐCS-BCH gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị xem xét khôi phục chức vụ cho 6 đoàn viên công đoàn nguyên là lãnh đạo 3 hạt quản lý đê điều và các chế độ trách nhiệm cho 12 đoàn viên công đoàn, sau 1 năm mới có quyết định miễn nhiệm. Nội dung văn bản mang tính chất “kêu cứu”, “bảo vệ quyền lợi” cho những người bị miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo Hạt nó lại mâu thuẫn với chính sự đồng thuận của ông Thành tại các cuộc họp cấp ủy trước đó với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ông Nguyễn Trường Thành, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Chi cục Thủ lợi (người ngồi đầu tiên bên trái) làm với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường.
Ông Nguyễn Trường Thành, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Chi cục Thủ lợi (người ngồi đầu tiên bên trái) làm với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 12/10/2016, Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên tổ chức cuộc họp Chi ủy, thống nhất một số nội dung cấp ủy chi bộ Chi cục thủy lợi, gồm các thành phần: ông Nguyễn Thành Nam, Bí thư Chi bộ; ông Nguyễn Trường Thành, phó Bí Thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở; ông Tô Văn Thành, Ủy viên. Nội dung, thống nhất điều động 12 cán bộ và giao nhiệm vụ cho 7 người. Biên bản cuộc họp được các thành viên thống nhất ký.

Ngày 28/4/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên có các QĐ miễn nhiệm 6 cán bộ hạt quản lý đê điều của các huyện Phổ Yên, Hà Châu và TP. Thái Nguyên.

Tuy nhiên, ông Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Nguyễn Trường Thành cho rằng quyết định miễn nhiệm 6 cán bộ tại 3 hạt quản lý đê điều là trái các quy định pháp luật. Điều đáng nói là, ông Nguyễn Trường Thành tự ý làm văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên và cơ quan báo chí trung ương “kêu cứu” đòi phục chức cho cán bộ đã miễm nhiệm nhưng không thông qua cuộc họp Ban Chấp hành công đoàn. Và Công văn này không báo cáo cấp ủy Chi cục Thủy lợi. Trong khi đó, qua tìm hiểu được biết, các bộ được miễn nhiệm cơ bản đồng thuận với QĐ của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh.

Trụ sở Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên.
Trụ sở Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử đoàn công tác xác minh thông tin, ý kiến, kiến nghị của Chủ tịch Công đoàn Chi cục Thủy lợi. Mới đây ông Ngô Văn Ban, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên văn bản số 2380 báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên, nêu rõ: Công văn số 04/CĐCS-BCH của Chủ tịch Công đoàn Chi cục Thủy lợi không thông qua BCH cơ sở, không báo cáo cấp ủy Chi cục, không có sự đồng ý của Công đoàn cấp trên đã ban hành; ban hành sai quy định: gửi nhiều nơi, kể cả các cơ quan không có chức năng giải quyết; ban hành trong khi Sở và Công đoàn ngành đã nhận được thông tin và đang có hướng giải quyết là không đúng tinh thần Nghị định 09/2017NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp &PTNT Thái Nguyên cũng báo cáo UBND tỉnh về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc Chi cục Thủy lợi: qua kiểm tra xác minh hồ sơ miễn nhiệm, căn cứ quyết định về vị trí việc làm, thì việc miễm nhiệm các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng, hạt trưởng, phó hạt trưởng hạt quản lý đê thuộc Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão là phù hợp, đúng quy định tại QĐ 2029/QĐBNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Thái Nguyên và đề án vị trí việc làm của Sở NN&PTNT đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định 977/QĐ-UBND ngày 24/4/2017.

Như vậy, về công tác luân chuyển, điều động, sử dụng cán bộ được cấp ủy, thủ trưởng cơ quan Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên thực hiện công khai, dân chủ, có sự tham gia của đoàn thể, cán bộ chủ chốt và lấy ý kiến qua việc bỏ phiếu toàn thể cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

Việc ông Nguyễn Trường Thành nhân danh Chủ tịch Công đoàn tự ý làm văn bản và phát tán tài liệu đến nhiều nơi, cả những cơ quan không liên quan, biểu hiện chia bè kéo cánh, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, gây ảnh hưởng uy tín cơ quan, mất uy tín ngành, thậm chí uy tín tỉnh Thái Nguyên. Điều đó vi phạm các quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm, biểu hiện sự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Vụ việc này được sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Thái Nguyên xử lý như thế nào, báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

                                                                                                                              Xuân Vũ – Hà Nam

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.