Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Nên trả lại QSDĐ cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thị

Thứ Hai, 05/12/2016, 00:06 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Ngày 22/06/2016, ông Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh ban hành Quyết định số 1817/QĐ– UBND v/v Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số 00940/QSDĐ/1306/QĐ– UB ngày 27/12/2000 đã cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926, diện tích (DT) 2.689m2, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp. Nhưng, tại biên bản đối thoại ngày 08/11/2016, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi lại cho rằng QĐ thu hồi này không hợp lý! Vậy đâu là sự thật?.

Các QĐ, Thông báo, Công văn của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh v/v Thu hồi Giấy CNQSDĐ số 00940/QSDĐ/1306/QĐ-UB ngày 27/12/2000 đã cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp
Các QĐ, Thông báo, Công văn của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh v/v Thu hồi Giấy CNQSDĐ số 00940/QSDĐ/1306/QĐ-UB ngày 27/12/2000 đã cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926, tờ bản đồ số 36, xã Tịnh Hiệp

Tranh cãi xung quanh việc thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Trương Thức

Nguồn gốc thửa đất số 926, là do cụ Trương Quang Lạng tạo lập và bà Trương Thị Thị là cháu nội của cụ Lạng. Gia đình bà Thị đã ở trên mảnh đất này từ trước cuộc kháng chiến chống Pháp và canh tác cho đến khi bà mất (1987). Sau khi bà Thị mất, con trai là ông Nguyễn Tấn Anh (ông Anh mất năm 2014) và các con tiếp tục quản lý, canh tác cho đến năm 2011 (ông Trương Thuận Lực và ông Nguyễn Minh Văn xác nhận).

Theo hồ sơ lưu trữ tại Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện Sơn Tịnh, khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg, phần DT đất 2.030m2 được đo vẽ lập bản đồ hình thành thửa đất mang số hiệu 729, loại đất T, tờ bản đồ số 17 do bà Trương Thị Thị kê khai, đăng ký trong Sổ đăng ký ruộng đất (mẫu 5b), Quyển số 01 do UBND xã Tịnh Hiệp lập sổ ngày 22/01/1986 và được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt ngày 30/04/1987.    

Nhưng khi thực hiện Nghị định 64/CP, thửa đất 729 biến động thành thửa đất 926, DT 2.689m2 (gộp chung 464m2 thửa đất 758 nằm kề vào thửa đất 729) và được cấp Giấy CNQSDĐ số 00940/QSDĐ/QĐ-UB ngày 27/12/2000 cho ông Trương Thức. Theo kết quả sao lục của Thanh tra huyện Sơn Tịnh: “Qua kết quả xác minh sao lục hồ sơ lưu trữ không có căn cứ xác định việc bà Thị hoặc các con của bà chuyển quyền sử dụng thửa đất 729, DT 2.030m2 cho ông Trương Thức; nhưng Hội đồng xét cấp đất (HĐXCĐ) xã Tịnh Hiệp lúc đó đã không kiểm tra rõ nguồn gốc đất mà vẫn xét đề nghị UBND huyện cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Trương Thức là không đúng đối tượng sử dụng đất”.

Theo báo cáo số 123/BC-UBND của UBND xã Tịnh Hiệp ngày 04/10/2016: “…Việc xét cấp Giấy CNQSDĐ thì HĐXCĐ căn cứ vào đơn kê khai của các hộ dân, ý kiến của tổ chuyên trách thực hiện NĐ 64/CP và hồ sơ do tổ đo đạc bàn giao lại chứ UBND xã, HĐXCĐ không thực hiện việc kiểm tra lại nguồn gốc đất của các hộ dân đăng ký cấp giấy. Vào ngày 07/6/2000, HĐXCĐ của xã đã họp xét cho 71 hộ dân thôn Phú Sơn có đăng ký, trong đó có hộ ông Trương Thức. Tuy nhiên, biên bản xét duyệt chỉ ghi tên ông Trương Thức mà không thể hiện thửa đất, diện tích ông Trương Thức đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ, cũng không thể hiện HĐXCĐ của xã có thống nhất đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Trương Thức hay không… Qua nhiều thế hệ chuyển giao, bàn giao nhiệm vụ thì kết quả sao lục hồ sơ lưu tại UBND xã cũng không tìm thấy đơn đăng ký QSDĐ và các giấy tờ kèm theo đơn thể hiện bà Thị hoặc các con bà Thị chuyển giao thửa đất 926 cho ông Trương Thức”.

Qua trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp Phạm Tấn Tài thì được ông Tài cho biết, địa phương đã xác minh lại thì ông Trương Thức không có một tư liệu nào để chứng minh phần đất của mình khi kê khai
Qua trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp Phạm Tấn Tài thì được ông Tài cho biết, địa phương đã xác minh lại thì ông Trương Thức không có một tư liệu nào để chứng minh phần đất của mình khi kê khai

Qua trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hiệp Phạm Tấn Tài cho biết: “Địa phương đã xác minh lại thì ông Trương Thức không có một tư liệu nào để chứng minh phần đất của mình khi kê khai, riêng 70 hộ cùng đợt xét duyệt đều có đủ thông tin”.

Theo Công văn số 1568 ngày 25/4/2007 của Bộ TN&MT, thì chỉ có Sổ đăng ký ruộng đất và Sổ địa chính mới được coi là loại giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo điểm b, điều 100 của Luật đất đai năm 2013 (thay thế Luật đất đai năm 2003) quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ như Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 thì được cấp Giấy CNQSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.   

Đối chiếu với hồ sơ gốc, lẽ ra phải cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Trương Thị Thị, chứ không phải ông Trương Thức. Vì vậy, qua kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh ký Công văn số 913/UBND và Thông báo số 499/TB-UBND ngày 19/5/2016, nêu rõ: “…HĐXCĐ xã Tịnh Hiệp đã không kiểm tra rõ nguồn gốc đất, quá trình kê khai, đăng ký, quản lý, sử dụng đất mà vẫn xét và thống nhất đề nghị UBND huyện cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất 926, DT 2.689m2 , tờ bản đồ số 3 xã Tịnh Hiệp là không đúng đối tượng sử dụng đất. Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 thì Giấy CNQSDĐ số 00940/QSDĐ/QĐ-UB ngày 27/12/2000 đã cấp cho hộ  ông Trương Thức phải thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai”. Đến ngày 22/6/2016, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Vinh ký QĐ số 1817/QĐ-UBND v/v Thu hồi Giấy CNQSDĐ số 00940/QSDĐ/QĐ-UB ngày 27/12/2000 đã cấp cho hộ ông Trương Thức.

Cán bộ Phòng TN & MT và Thanh tra huyện Sơn Tịnh xác minh tại hiện trường thửa đất số 729 cũ (nay là 926), từ đó tham mưu cho Chủ tịch huyện ra QĐ thu hồi “sổ đỏ” đã cấp cho ông Trương Thức
Cán bộ Phòng TN & MT và Thanh tra huyện Sơn Tịnh xác minh tại hiện trường thửa đất số 729 cũ (nay là 926), từ đó tham mưu cho Chủ tịch huyện ra QĐ thu hồi “sổ đỏ” đã cấp cho ông Trương Thức

Không đồng ý với QĐ của UBND huyện Sơn Tịnh, ông Trương Thức khiếu nại lên UBND tỉnh Quảng Ngãi và được tỉnh cho Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh.

Theo biên bản đối thoại ngày 08/11/2016 do Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chủ trì có sự bất nhất, khó hiểu: “…Về nguồn gốc, người sử dụng đất các bên đều đồng thuận từ trước năm 1987, sau năm 1987 đến năm 2000 thì có người trình bày không rõ, kết quả xác minh đến thời điểm này cho thấy ông Anh (con bà Thị) có sử dụng một thời gian nhưng đến năm nào thì không rõ”. Nếu không rõ, tại sao Thanh tra tỉnh lại kết luận: “Ông Trương Thức là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp nên việc cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Thức là có cơ sở pháp lý… Thời điểm bà Trương Thị Thị mất năm 1987 thì quyền sử dụng đất chưa được xem là di sản thừa kế”. Liệu kết luận của Thanh tra tỉnh có khách quan không, khi không xem xét một cách đầy đủ các tình tiết của vụ việc, nguồn gốc sử dụng đất.

PV làm việc với ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (hàng đầu từ phải qua)
PV làm việc với ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (hàng đầu từ phải qua)

Chúng tôi đã làm việc với ông Phạm Vinh- Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và được ông Vinh cho biết thêm: “Hồ sơ gốc thửa đất nêu trên là của bà Trương Thị Thị, nhưng Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi lại căn cứ vào người sử dụng đất sau khi bà Thị mất là ông Trương Thức (chỉ tự khai). Tôi không bình luận kết luận của Thanh tra tỉnh đúng hay sai. Ông Thức chỉ lập luận là sau khi bà Thị mất, ông sử dụng đất đó chứ tuyệt nhiên không có giấy tờ gì để chứng minh. Ông Thức cũng không ở tại thôn Phú Sơn mà ở nơi khác. Án tại hồ sơ, tôi thấy đúng với trách nhiệm là người quản lý trực tiếp ở địa phương nên đã ký QĐ thu hồi GCNQSDĐ cấp cho ông Trương Thức là không đúng đối tượng”.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, nhóm PV chúng tôi nhận thấy khu đất 926 trống không có người ở còn ông Trương Thức sinh sống tại KDC số 8, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, vậy thử hỏi ông Trương Thức là người đang sử dụng đất ổn định như ý kiến Thanh tra tỉnh có xác đáng không?.

Mẹ VNAH Trương Thị Thị tại ngôi nhà trên thửa đất số 729 cũ (nay là 926) đã được kê khai, đăng ký trong Sổ đăng ký ruộng đất (mẫu 5b), Quyển số 01 do UBND xã Tịnh Hiệp lập sổ ngày 22/01/1986 và được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt ngày 30/04/1987
Mẹ VNAH Trương Thị Thị tại ngôi nhà trên thửa đất số 729 cũ (nay là 926) đã được kê khai, đăng ký trong Sổ đăng ký ruộng đất (mẫu 5b), Quyển số 01 do UBND xã Tịnh Hiệp lập sổ ngày 22/01/1986 và được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt ngày 30/04/1987

Ước nguyện của gia đình Mẹ VNAH bao giờ thành hiện thực?   

Cụ bà Trương Thị Thị qua đời và được Nhà nước truy tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH). Đây là một gia đình gồm 2 thế hệ đã có nhiều đóng góp, mất mát và hy sinh cho đất nước: Cụ ông Nguyễn Tấn Viên (sinh 1915), chồng của cụ bà Trương Thị Thị là Cán bộ lão thành Cách mạng (nguyên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng ban GTVT khu 5 hy sinh năm 1971) và 2 con Nguyễn Tấn Hào, Nguyễn Tấn Kiệt (Bộ đội giải phóng quân, hy sinh năm 1968 và 1972).

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Dân (Cựu chiến binh, người con trai, đại diện cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị) trải lòng: “Gia đình tôi đã có nhiều cống hiến trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc, những hy sinh cùng mất mát đã được Nhà nước ghi nhận công lao. Tâm nguyện của gia đình chúng tôi phải xây dựng lại ngôi nhà thờ lưu niệm, thờ cúng tổ tiên, ông bà là nơi tưởng niệm Mẹ VNAH cùng các liệt sỹ đã hy sinh. Đồng thời làm nơi trưng bày các kỷ vật của cha, anh mà Nhà nước đã phong và truy tặng nhằm giáo dục truyền thống Cách mạng cho con cháu sau này tiếp bước. Đây cũng là hoài bão của mẹ tôi chưa kịp thực hiện thì bà đã qua đời. Chúng tôi là con cháu cố gắng thực hiện hoài bão đó của đấng sinh thành, nhưng đã gặp một lực cản lớn là chưa được cấp Giấy CNQSDĐ trên chính mảnh đất mà anh em tôi cất tiếng khóc chào đời; cũng là mảnh đất thấm đẫm máu, nước mắt và mồ hôi qua nhiều thế hệ của gia đình chúng tôi ”.

Ông Nguyễn Tiến Dân, con Mẹ VNAH Trương Thị Thị đang chỉ vào lô đất ngày trước gia đình ông từng sinh sống
Ông Nguyễn Tiến Dân, con Mẹ VNAH Trương Thị Thị đang chỉ vào lô đất ngày trước gia đình ông từng sinh sống

Thiết nghĩ, tâm nguyện hoàn toàn phù hợp với nghĩa cử truyền thống lưu đời của người Việt mà Nhà nước đang phấn đấu hoàn thiện chính sách đối với gia đình liệt sỹ và tôn vinh người Mẹ VNAH đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho nền độc lập và sự trường tồn của dân tộc!

Công luận cần sự quan tâm vào cuộc kịp thời khách quan của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, nhằm trả lại quyền sử dụng đất đúng đối tượng cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị.

                                                           Bài & ảnh: Anh Dũng - Lương Phong

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.