Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa hồi âm bài báo "Ai tiếp tay cho quặng tặc lộng hành?"

Thứ Hai, 20/04/2015, 22:42 (GMT+7)
.

(TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường đã có loạt bài: “Ai tiếp tay cho quặng tặc lộng hành?” phản ánh tình trạng tại đồi Bua Troong thuộc làng Chạo, xã Cẩm Quý (huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa) “quặng tặc” ngang nhiên lộng hành đưa máy móc, trang thiết bị để khai thác chì kẽm. Mặc dù, UBND huyện Cẩm Thủy đã có văn bản đề nghị xã chỉ đạo Công ty CP Xuân Minh SĐ Thanh Hóa dừng khai thác, thăm dò khoáng sản. Tuy nhiên, xã Cẩm Quý không những phớt lờ chỉ đạo của huyện mà còn cho rằng việc khai thác này là hợp lý với chỉ đạo của tỉnh?.

Hiện trường khai thác
 

Ngay sau khi Báo đăng, ngày 13/3/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 2151/UBND-CN giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Cẩm Thủy và các ngành có liên quan kiểm tra tình hình xây dựng, vận hành Nhà máy chì - kẽm; việc thực hiện các Quyết định số 1122/QĐ- UBND ngày 14/4/2009 và Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 và trên cơ sở đó trả lời cho Báo Tài nguyên & Môi trường.

Ngày 16/4/2015, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa có CV số 1513/STNMT-TNKS gửi Báo Tài nguyên & Môi trường thông báo về việc kiểm tra tình hình xây dựng Nhà máy chì kẽm của Công ty CP Xuân Minh SĐ. Công văn của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: “… Phản ánh của Báo Tài nguyên & Môi trường số ra ngày 29/1/2015 là đúng thực tế và yêu cầu Công ty CP Xuân Minh SĐ không được khai thác khoáng sản trong khu vực mỏ được giao. Khẩn trương thực hiện khảo sát, đánh giá tài nguyên trong khu vực theo hướng dẫn tại CV số 4940/STNMT-TNKS ngày 7/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định". 

Hiện trường khai thác
 

Báo Tài nguyên & Môi trường hoan nghênh tinh thần tiếp thu và chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Báo Tài nguyên & Môi trường 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.